Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Jakie są podstawowe podziały mózgowia?

  Mózgowie dzielimy według kryteriów rozwojowych lub czynnościowych.

  •    Według kryteriów rozwojowych (podział ontogenetyczny) rozróżniamy jego pięć zasadniczych części:

  rdzeniomózgowie, w którego skład wchodzi rdzeń przedłużony,

  -    tyłom ó z g o w i e wtór n e, które tworzą most i móżdżek,

  -...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /1 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak zbudowana jest podstawowa jednostka strukturalna układu nerwowego?

  Podstawową jednostką strukturalną układu nerwowego jest neuron, czyli komórka nerwowa. Neurony różnią się bardzo kształtami i rozmiarami, ale większość ma te same elementy budowy.

  Są to: ciało komórk i nerwowej (ciało neuronu), od którego odchodzą dwa rodzaje wypustek, liczne d e n d r y t y i...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /1 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak zbudowane jest mózgowie człowieka?

  Najniżej położoną częścią mózgowia jest rdzeń przedłużony, który ku dołowi przechodzi płynnie w rdzeń kręgowy, u ku górze w most. Na grzbietowej jego części (jak również na górnej części mostu) znajduje się przestrzeń zwana komorą IV, od dołu łącząca się z kanałem środkowym rdzenia...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /4 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co można dostrzec w wypowiedzeniu?

  W tekstach spotykamy się z wypowiedzeniami, czyli z fragmentami tekstów gramatycznie zestrojonymi, prozodycznie (interpunkcyjnie w tekście pisanym) odgraniczonymi i zdolnymi być względnie samodzielnymi komunikatami. Oto odcinek tekstu zawierający trzy wypowiedzenia:

  (1)    Chyba wczoraj Maks wszczepii...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /6 139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dlaczego i jak wyrazy się odmieniają?

  Odpowiedź na to pytanie została już właściwie udzielona po to, aby przystosować leksemy do ich ról składniowych. W tekście są one reprezentowane prze/ różne formy ileksyjne (wyrazy flcksyjnc). W języku polskim istnieją reguły tworzenia tych form. Regularne zmiany form wyrazu nazywa się od-ni i ii...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /12 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są głębokie mechanizmy składniowe wypowiedzeń?

  Nowsze ujęcia składni rezygnują z opisu wypowiedzeń opartego na pojęciu części zdania. Analizę składniową wypowiedzenia sprowadzają do wydobycia:

  a)    schematu zdaniowego, tworzonego przez właściwości semantyczno-skład-niowe (konotacyjne) czasownika;

  b)    zależności składniowych...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /7 182

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak tworzy się nowe i rozumie stare wyrazy?

  Oba procesy są w znacznej mierze uregulowane przez to, że w systemie oraz w kompetencji użytkowników znajdują się reguły tworzenia (syntezy) wyrazów i ich rozumienia (analizy). Jeśłi chcielibyśmy nazwać prosty przyrząd, który ma służyć do pastowania podłóg, to mógłby się on nazywać *pastownik...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /6 586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co kryje się w planie treści wypowiedzeń?

  Plan treści wypowiedzenia obejmuje różnorodne elementy. Wymienialiśmy strukturę predykatowo-argumentową, informacje o czasie, przestrzeni i referencji oraz modalność, a także strukturę tematyczno-rematyczną (szerzej o niej zob. podrozdział 1.7). Nic są to wszystkie treści przekazywane przez...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /3 614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dlaczego interesuje nas słowo?

  Nikomu nic udało się dotąd i chyba nic uda się policzyć słów choćby w jednym języku. Dlaczego? Przecież istnieją słowniki, które rejestrują słownictwo. Dwa powody wydają się podstawowe - ogrom ilościowy słownictwa i jego nieustająca zmienność, przejawiająca się m.in. śmiercią słów i ich...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /7 366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest tekst?

  Tekst jest znakiem językowym najbardziej złożonym, ale zarazem podstawowym w komunikacji międzyludzkiej. Porozumiewamy się za pomocą tekstów. Wszystkie inne główne jednostki językowe od głoski poprzez tnorfem, słowo i zdanie stanowią budulec tekstu. Wyodrębniamy je z tekstu i poddajemy analizie...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /10 325

  praca w formacie txt

Do góry