Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Jak wygląda lokalizacja poszczególnych funkcji w korze mózgowej?

  Na temat lokalizacji funkcji wj korze mózgu przez pewien czas ścierały się dwa przeciwstawne poglądy. Jeden postulował ścisłą lokalizację określonych czynności ustroju lub kategorii funkcji psychicznych. Przeciwny pogląd zakładał, że cała kora mózgowa jest równoważna czynnościowo. Zgodnie z...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /11 509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaką rolę pełnią i gdzie się znajdują właściwe pola kojarzeniowe (asocjacyjne)?

  Poza polami projekcyjnymi oraz polami gnostycznymi przeważające obszary kory mózgu człowieka nic mają ściśle sprecyzowanej funkcji. Okolice te noszą nazwę pól kojarzeniowych, czyli asocjacyjnych (Traczyk 1989). Niektórzy autorzy terminu „kojarzeniowy" używają do określenia pól gnostycznych, okolice...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /4 452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak przedstawiają się poglądy na temat asymetrii w funkcjonowaniu półkul mózgowych?

  Teza o asymetrycznej roli półkul mózgowych w kierowaniu zachowaniem człowieka została sformułowana w XIX w. na podstawie obserwacji zaburzeń mowy u pacjentów z uszkodzeniem lewej półkuli. W owym czasie asymetrię pół kulową wiązano niemal wyłącznie z funkcjami językowymi. Ponieważ odgrywają one...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /6 441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jaki sposób powstaje i jak jest przekazywany impuls nerwowy?

  Cechami czynnościowymi neuronów są pobudliwość i przewodnictwo. umożliwiające im spełnianie zasadniczej funkcji, jaką jest przekazywanie informacji zakodowanych w postaci impulsów nerwowych. W neuronie pozostającym w stanie spoczynku wewnętrzna powierzchnia błony komórkowej (neurylemmy) ma ładunek...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /1 818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co wchodzi w skład półkul mózgowych?

  Półkule mózgowe oddziela od siebie sięgająca w głąb aż do ciała modze-lowatego szczelina podłużna mózgu. Powierzchnię półkul pokrywa warstwa istoty szarej, zwana płaszczem lub kora mózgu. Jest ona u człowieka szczególnie rozwinięta i pokrywa większość pozostałych struktur mózgowych. Tworzy ją...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /2 325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są podstawowe podziały układa nerwowego?

  Układ nerwowy człowieka pod względem anatomicznym dzielimy na o b w o d o w y i central n y. W obrębie centralnego, inaczej ośrodkowego układu nerwowego (OUN/CUN) wyróżniamy mózgowie oraz r d z e ń kręg o w y (patrz dalej). Układ nerwowy obwodowy utworzony jest przez zwoje i n e rw y. Tworzy on jakby...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /1 005

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest twór siatkowaty?

  Twór siatkowaty zwany przez nieanatomów układem siatkowatym lub retikularnym, rozciąga się w pniu mózgu od międzymózgowia do rdzenia przedłużonego, a następnie przechodzi w twór siatkowaty rdzenia kręgowego. Nazwę za wdzięcz* swoistej budow ie są to bowiem skupienia, składające się /. olbrzymiej...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /1 348

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak zbudowany jest obwodowy układ nerwowy?

  Obwodowy układ nerwowy utworzony jest przez zwoje i nerwy. Zwoje są skupiskami ciał komórek nerwowych, nerw y zaś to wiązki setek, a nawet tysięcy aksonów otoczonych tkanką łączną. Strukturę nerwu można porównać do budowy kabla telefonicznego. Pojedyncze aksony odpowiadają pojedynczym drutom...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /2 877

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gdzie znajdują się i jaką rolę pełnią nerwy czaszkowe?

  W obrębie rdzenia przedłużonego, mostu i śródmózgowia rozmieszczone są jądra nerwów czaszkowych. Nerwy czaszkowe są bezpośrednio połączone z mózgowiem (w odróżnieniu od pozostałych nerwów, łączących się anatomicznie z rdzeniem kręgowym). Miejsca połączenia nerwów czaszkowych z pniem mózgu...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /8 587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak zbudowany jest i jakie funkcje pełni rdzeń kręgowy?

  Rdzeń kręgowy u człowieka jest owalnym walcem, ciągnącym się od rdzenia przedłużonego aż do wysokości drugiego kręgu lędźwiowego. Przekrój poprzeczny przez rdzeń ukazuje wąski kanał środkowy, otoczony warstwą istoty szarej uformowanej na kształt litery H. Jej część pozioma łączy obie...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /3 154

  praca w formacie txt

Do góry