Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Które z elementów układu nerwowego zaliczane do „obwodowego neuronu ruchowego” biorą udział w czynnościach mowy?

  Generowanie dźwięków mowy wymaga koordynacji wielu funkcji ruchowych, takich jak oddychanie i ruchy krtani, języka oraz innych struktur noso-gardła. Każdy ruch jest wynikiem bodźców, dopływających do mięśni albo z komórek jąder ruchowych nerwów czaszkowych, albo z komórek ruchowych rogów przednich...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /1 377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak rozwijały się poglądy oraz metodologia badań nad mózgowymi mechanizmami mowy?

  Już lekarzom starożytnym znane było występowanie zaburzeń mowy, gdy niedowład obejmował kończyny prawe, oraz niewystępowanie tych zaburzeń w przypadku niedowładu lewostronnego. Obserwacja ta dowodziła, że u większości ludzi czynnością mowy kieruje lewa półkula mózgowia. Dokładne badania nad...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /6 991

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak jest zbudowany i jaką rolę pełni układ piramidowy?

  Uszkodzenie elementów układu piramidowego (dróg piramidowych, drogi ruchu dowolnego) powoduje ograniczenie lub zniesienie ruchów świadomych (dowolnych). Inną cechą lego układu jest to, 22 wykształca się 011 stosunkowo późno w przebiegu rozwoju osobniczego. W dziesiątym miesiącu życia, a więc w...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /6 834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaką rolę odgrywa układ pozapiramidowy i co wchodzi w jego skład?

  Nazwa układu pozap i ram ido wego bywa używana w różnym znaczeniu. Dawniej zaliczano do niego wszystkie zaangażowane w motorykę struktury mózgowe i rdzenia kręgowego, z wyjątkiem ośrodków i dróg piramidowyeh. Obecnie nazwy tej używa się przeważnie w odniesieniu do określonej grupy ośrodków...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /4 826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaką rolę pełni móżdżek?

  Móżdżek poprzez szereg sieci neuronalnych, działających na zasadzie sprzężeń zwrotnych, wpływa na prawidłowy przebieg czynności ruchowych. Działa on koordynująco na ruchy dowolne, uwzględniając siłę grawitacji oraz bezwładność tułowia i kończyn.

  Przez regulację napięcia grup mięśni...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /1 243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest obwodowy neuron ruchowy?

  Obwodowy neuron ruchowy stanowią komórki rogów przednich rdzenia kręgowego i ugrupowania komórek w pniu mózgu, będące jądrami ruchowych nerwów czaszkowych. Stanowią one wspólną drogę końcową dla wszystkich pobudzeń ruchowych, powstających w ośrodkowym układzie nerwowym (Jakimowicz 1987)...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /1 290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są neuroanatomiczne podstawy funkcjonowania układu czucia?

  Układ czuciowy zapewnia organizmowi stały dopływ informacji ze środowiska zewnętrznego i wewnętrznego. Informacje te ukierunkowują i bezustannie modelują zachowanie jednostki.

  W zależności od pochodzenia i miejsca działaniu bodźca Sherrington podzielił czucie na: ckstcroreccptywne...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /3 610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Które analizatory pełnią najważniejszą rolę w czynnościach mowy?

  Podstawowe znaczenie dla czynności mowy ma działanie analizatora słuchowego. Receptorem słuchu jest zlokalizowany w uchu wewnętrznym ślimak wraz z narządami pomocniczymi, znajdującymi się w uchu środkowym i zewnętrznym (Solomor i in. 1996). Przetwarzane w impuls nerwowy bodźce słuchowe opuszczają...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /3 849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są neuroanatomiczne podstawy funkcjonowania układu ruchu?

  Czynności ruchowe, w tym czynności związane z mową, wymagają współdziałania wielu układów anatomiczno-funkcjonalnych. Każdy ruch jest wynikiem bodźców, dopływających do mięśni z komórek jąder ruchowych nerwów czaszkowych lub z komórek ruchowych rogów przednich rdzenia kręgowego (motoneuronów)...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /2 783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak przedstawia się zewnętrzna struktura półkul mózgowych (mózgu)?

  Każda półkula ma trzy powierzchnie. P o w i e r z e h n i a p i z y ś r o d k o -w a jest zwrócona do półkuli przeciwległej. Wypukła p o w i c r z c h n i a g ó r -no-boczna przylega poprzez opony do sklepienia czaszki. P o w i e r z e h • n i a doi n a spoczywa na podstawie czaszki i na móżdżku...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Florynxd Dodano /08.03.2013 Znaków /5 839

  praca w formacie txt

Do góry