Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  TERMOREGULACJA

  TERMOREGULACJA — u zwierząt zdolnośćutrzymywania temperatury ciała na określonym,ednakowym poziomie, właściwa zwierzętomstałocieplnym.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEMPERATURA

  TEMPERATURA - wielkość fizyczna określającastan cieplny ciała; do jej pomiaru służątermometry (ciepłomierze). Powszechnie jest stosowanaskala temperatur Celsjusza, na którejtemperaturę krzepnięcia wody oznaczono przez0%a temperaturę jej wrzenia przez 100°. Kraje anglosaskiestosują skalę Fahrenheita...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TERAPIA ROŚLIN

  TERAPIA ROŚLIN — leczenie roślin chorych;polega na stosowaniu środków chemicznych zdolnychnie tylko do zniszczenia czynnika chorobotwórczegobez uszkodzenia rośliny lub naruszeniajej czynności życiowych (-*fitochcmoterapeutyki),ale również do cofania zmian chorobowych, uodpornieniarośliny itp.; środki te...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TERLIKOWSKI Feliks Kazimierz

  TERLIKOWSKI Feliks Kazimierz (1885—1951) — profesor gleboznawstwa, początkowow Dublanach, potem na Uniwersytecie Poznańskim;jeden z założycieli i długoletni prezes PolT-wa Gleboznawczego. Ogłosił około 100 publikacjinaukowych, głównie z gleboznawstwa i chemiirolnej. Duże zasługi położył w pracach...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TERMOFILE

  TERMOFILE — drobnoustroje ciepłolubne,rozwijające się najlepiej w temperaturze powyżej40°; należą do tej grupy niektóre bakterie mlekowe(m. in. bakterie czynne przy wyrobie jogurtu),a także niektóre bakterie występujące w glebiei oborniku.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TECNAZENE

  TECNAZENE (nazwa zwyczajowa; szyfrTCNB) — czterochloronitrobenzen; środek bardzoskutecznie zwalczający suchą zgniliznę ziemniaków';ponadto hamuje kiełkowanie ziemniakówpodczas przechowywania; zaletą jego jestmała toksyczność dla zwierząt i ludzi, niemniejjednak dopuszczony jest tylko do ochrony...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TARCZNIK RÓŻOWIEĆ

  TARCZNIK RÓŻOWIEĆ (Aulacaspis rosae) —pluskwiak równoskrzydły z rodziny tarcznikowatych(Diaspididae); larwy lub dorosłe samice,pokryte tarczkami szerokości 2,2—3 mm, okrągłymilub gruszkowa tym i, silnie spłaszczonymi,białymi z brązowoczerwonym punktem w środku,wysysają pędy róż i malin powodując...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TAMWORT

  TAMWORT (Tamworth) — bardzo cenionarasa świń angielskich o czystym typie mięsnym.U maszczenie rude; świnie tej rasy rzekomo byłyużywane do krzyżowania przy tworzeniu polskichświń rasy puławskiej.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /211

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEDION V 18

  TEDION V 18 — preparat handlowy, któregosubstancję aktywną stanowi cztcrochlorodwufenylosulfon;jego krajowym odpowiednikiemjest preparat płynny — Roztoczol ekstra; działaskutecznie na letnie jaja i młode larwy przędziorków,natomiast nie zwalcza dojrzałychosobników; w celu usunięcia tej wady zaleca sięjego...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TARCZYCA

  TARCZYCA — gruczoł wydzielania wewnętrznegoleżący w pobliżu -♦krtani; sk ład a 'sięz dwóch płatów zbudowanych z mikroskopijnejwielkości pęcherzyków, w których znajduje sięswoista wydzielina (hormon — tyroksyna). biorącaudział w regulacji przemiany materii.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /315

  praca w formacie txt

Do góry