Studia /78 798 prac/

  • Ocena brak

    Totalizator

    Totalizator — gra polegająca na stawianiupewnej sumy pieniędzy na konia biorącegoudział w gonitwie na torze wyścigowym oraz formazakładów podczas imprez sportowych.

    Ocena / Kategoria / Rolnictwo

    Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /183

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Towarowość

    Towarowość — procentowy stosunekilości lub wartości produkcji towarowej (częściprodukcji globalnej zbywanej na zewnątrz w formietowaru) do ilości lub wartości pełnej produkcjigospodarstwa, gałęzi produkcji czy danegoproduktu (jeśli np. produkcja globalna zbożaw jakimś PGR wynosiła 3 500 q, a...

    Ocena / Kategoria / Rolnictwo

    Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /403

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI

    TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI (TPD) — stowarzyszenie powstałe w 1949 r.z połączenia dwóch towarzystw: Chłopskie TowarzystwoPrzyjaciół Dzieci (ChTPD) i RobotniczeTowarzystwo Przyjaciół Dzieci (RTPD). TPDprowadzi działalność społeczno-wychowawcząi opiekuńczą nad dziećmi i młodzieżą przez poradniedo...

    Ocena / Kategoria / Rolnictwo

    Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /606

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    TOWARZYSTWO ROZWOJU ZIEM ZACHODNICH

    TOWARZYSTWO ROZWOJU ZIEM ZACHODNICH  — stowarzyszenie powstałew 1957 r. w celu popierania wszechstronnegorozwoju Ziem Zachodnich, umocnieniawięzi społecznej między ludnością zamieszkałąna tych ziemiach a obywatelami całego kraju.Rozwija ono również działalność w zakresie badańpolskości Ziem...

    Ocena / Kategoria / Rolnictwo

    Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /369

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Towarzystwo szkoły świeckiej

    Towarzystwo szkoły świeckiej (TSŚ) — stowarzyszenie powstałe w 1957 r.;ma na celu wpojenie młodemu pokoleniu postępowychzasad; w tym celu organizuje kursy dlanauczycieli z zakresu wychowania moralnegoi wymianę doświadczeń pedagogiki. Przy ZarządzieGłównym TSŚ czynne jest Wolne StudiumPedagogiczne, które...

    Ocena / Kategoria / Rolnictwo

    Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /509

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    TOPIARKA SŁONECZNA

    TOPIARKA SŁONECZNA — szczelnaskrzynka drewniana nakryta oszklonym wiekiemsłużąca do wytapiania wosku z jasnego surowcapod wpływem promieni słonecznych. — Woszc^yna, rozkładana na płycie nachylonej odpowiedniodo kąta padania promieni słonecznych,roztapia się pod wpływem wysokiej temperaturyido 90 C)...

    Ocena / Kategoria / Rolnictwo

    Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /355

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    TKANKA MIĘŚNIOWA

    TKANKA MIĘŚNIOWA — tkanka składającasię z wydłużonych komórek mięśniowych,zdolnych do kurczenia się pod wpływem podrażnień(-♦mięsień).

    Ocena / Kategoria / Rolnictwo

    Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /168

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    TŁOKOWE PIERŚCIENIE

    TŁOKOWE PIERŚCIENIE — służą do uszczdnicniatłoku « cylindrze: wykonuje s ię jcz szarego, drobnoziarnistego żeliwa z dodatkomstopowymi, dobierając odpowiednio ich twardość.aby za prędko nie ścierały gładzi cylindra.Pierścienic tłokowe są rozcięte, co zapewnia immożność rozprężania się w...

    Ocena / Kategoria / Rolnictwo

    Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /518

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    TKANKA NERWOWA

    TKANKA NERWOWA — zespół komórek nerwowych,zaopatrzonych w wypustki nerwowe,przyjmujących, przewodzących i przekazującychbodźce nerwowe (podniety) na obwód ciała.

    Ocena / Kategoria / Rolnictwo

    Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /194

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    TŁUSZCZE

    TŁUSZCZE, glicerydy — estry -♦glicerolui wyższych -*kwasów tłuszczowych; rozróżniamytłuszcze roślinne (oleje) i zwierzęce (łój, słonina,tran); występują także w niektórych drobnoustrojach;tłuszcze mają zarówno duże znaczeniepokarmowe (przede wszystkim kaloryczne),jak i techniczne (np. oleje służą...

    Ocena / Kategoria / Rolnictwo

    Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /433

    praca w formacie txt

Do góry