Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Jak odbywa się sterowanie zachowaniem w mózgu?

  Może się wydawać dziwne, że ncurolingwista, pisząc rozdział o neuronowych podstawach mechanizmów językowych przeznaczony dla logopedów, poświęca tyle miejsca ruchowi. Autor robi to jednak celowo, ponieważ:

  1.    należy pamiętać, że ruchy aparatu artykulacyjnego nie mogą się odbywać bez ruchów...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /13 350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy wszystkie wyuczone procesy w sieci przebiegają jednakowo szybko?

  Wykonywanie czynności mowy w mózgu wymaga „oprogramowania”, czyli innymi słowy współpracy dwóch rodzajów procesów nerwowych, które we współczesnej neurołingwistycc zostały nazwane procesami wolnymi i szybkimi. Procesy wolne rozwijają się na ogół w obszarze świadomości, gdzie na podstawie dostępnych...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /7 700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy neurolingwistyka juko neuronauka ma coś wspólnego Z programowaniem neurolingwistycznym?

  Najprostsza odpowiedź na to pytanie brzmi: bardzo mało. W zasadzie jest to zbieżność nazw, wynikająca z faktu, że programowanie neurolingwistyczne (ang. neurolinguistic programming, czyli NLP) jako swoisty program samopomocy psychologicznej tworzyła w latach siedemdziesiątych zeszłego stulecia grupa...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /2 481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak dzielimy funkcje w procesach wykonawczych?

  Poruszone tutaj zagadnienia są bardzo złożone i trudno w pełni omówić je w ramach niniejszego rozdziału. Dla aktualnych celów podsumujmy to, co do tej pory ustalono.

  Akt mowy realizuje się mniej więcej w sposób, który zaprezentujemy poniżej A więc powstają:

  - intencja wypowiadania się. umysłowy...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /6 537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaka jest specyfika pracy neurolingwisty?

  Jak wspomniano wyżej, specyfika pracy teoretycznej i praktycznej neuroling-wisty wymaga nic tylko wiedzy i umiejętności z zakresu lingwistyki, ale również znajomości podstawowych informacji w specjalnościach medycznych (przede wszystkim podstaw w zakresie funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego)...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /8 872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy istnieje związek pomiędzy procesami a „ośrodkami” zlokalizowanymi w konkretnych miejscach w mózgu?

  Odpowiedź na to pytanie zależy od przyjętej teorii funkcji mózgu. Lokalizacjonista, który twierdzi, że poszczególne funkcje znajdują się w poszczególnych miejscach czy ośrodkach mózgu, odpowie: tak (Damasio 1999). Przyjmując wyżej opisany podział procesów na decyzyjne, interfejsowe i rozdzielcze...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /4 764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są elementy sieci neuronowej?

  W ramach wiarygodnej teorii pracy mózgu prowadzącej do obserwowalnego zachowania, jakim jest mowa, należy uwzględnić trzy aspekty wyuczonego zachowania:

  -    jakie są komponenty organizowania ruchów narządu mowy i jak można jc połączyć, aby tworzyć praktycznie nieograniczoną liczbę możliwych...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /1 443

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy jąkanie wiąże się z nietypową asymetrią półkulową?

  Jak wykazano w poprzednich podrozdziałach, człowiek rodzi się z półkulami mózgowymi ukształtowanymi funkcjonalnie, jednak stopień lateralizacji mózgu może zmieniać się w zależności od specyficznych warunków ontogenezy.

  Hipoteza o zaburzonym wzorcu lateralizacji funkcji u osób jąkających się ma...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /10 497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy w autyzmie występuje specyficzne uszkodzenie mózgu?

  Według klasyfikacji przyjętej przez American Psychiatrie Association (Diagnostic andStatistical Manuał od Disorders... 1994), auty z. m to rzadko występujące (4-5 przypadków na każde 10 000 narodzonych dzieci) zaburzenie rozwoju, które definiowane jest na podstawie obserwacji zachowania dziecka. Objawy...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /13 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest neurolingwistyka?

  Po starannym przeczytaniu rozdziałów niniejszego podręcznika dotyczących podstaw językoznawstwa oraz ośrodkowego układu nerwowego (czyli neurologii) rodzi się oczywiste, a zarazem bardzo trudne pytanie: jak nasz mózg, opisany przez dra Kozołuba, jest w stanie stworzyć struktury i funkcje językowe...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /7 071

  praca w formacie txt

Do góry