Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Trybula ogrodowa

  Trybula ogrodowa , t r y b u la warzywna(Anthriscus cerefolium, syn. Chaerefolium cerefolium)— jednoroczna roślina warzywna z rodzinybaldaszkowatych ( Umbelliferae) ; kiedyśużytkowano aromatyczne liście jako przyprawędo sałat, odmiany zaś o liściach kędzierzawych —jako ozdobę półmisków, dziś znajdujemy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /1 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRUCIZNY DRÓG ODDECHOWYCH

  TRUCIZNY DRÓG ODDECHOWYCH,fumiganty — związki chemiczne działającew postaci par lub gazów i przenikające do organizmuszkodników przez drogi oddechowe;działanie ich może polegać na odcięciu dostęputlenu (działanie duszące) lub na porażeniunarządów oddychania.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRIANGULACJA

  TRIANGULACJA — sposób trwałego oznaczaniana powierzchni ziemi stałych punktówpomiarowych, jako podstawy zdjęć topograficznychdużych obszarów; punkty te stanowiąwierzchołki trójkątów, których kąty mierzy siędokładnie za pomocą instrumentów pomiarowych,a długość boków oblicza biorąc za podstawęjeden...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRUCIZNY PRZEWODU POKARMOWEGO

  TRUCIZNY PRZEWODU POKARMOWEGO,trucizny żołądkowe — związki działającetoksycznie na organizm zwierząt przezprzewód pokarmowy po dostaniu 9ię do niegowraz z pokarmem; stosuje się je głównie przeciwowadom z gryzącym lub ssąco-1 łżącym aparatemgębowym; owady z narządem gębowym ssącokłującymzatrują...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TRENINGOWE Zakłady

  TRENINGOWE Zakłady — państwowezakłady, w których grupowane są młode. 2lArietnie, ogiery (wychowane w stadninach koni)w celu poddania ich rocznej zaprawie (treningowi).Po tej zaprawie ogiery poddawane są ostatecznejpróbie dzielności; sztuki, które zdadząegzamin dzielności, wciela się jako reproduktorydo...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /459

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega istota mikrogenetycznej teorii Browna?

  W ostatnich łatach rozwinęła się mikrogenctyczna teoria funkcji mózgu, opracowana przez wybitnego neurologa amerykańskiego Browna (1988, 2002). Zdaniem autora niniejszego tekstu, teoria ta choć niełatwa w zrozumieniu zawiera w sobie potencjał do rozwiązania wielu podstawowych problemów zarówno w...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /3 823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak aktywizuje się sieć neuronowa?

  Węzły aktywizują się według zasady binarnej, czyli „wszystko albo nic”. Aktywizacja jest stanem samoutrzymującym się, czyli trwa przez mierzalny, specyficzny okres, bez względu na stan pierwotnie powodującego aktywację źródła. Węzły aktywizują się poprzez swoisty mechanizm aktywizujący, a stan...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /2 987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czyni polega istota terapii neurolingwistycznej, neuropsychologicznej i logopedycznej opartej na mikrogenetycznej teorii Browna?

  Model ten jest niezwykle fascynujący i warto zastanawiać się nad tym, jak można by go sprawdzać w praktyce klinicznej (por. Pąchalska. MaeQueen 2001). Ma jednak tę wadę, że jest oporny wobec metod ilościowych, a zarazem mniej dydaktyczny niż stosowane modele lokalizacyjne czy cybernetyczne. Nie od...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /2 866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest priming?

  Jak stwierdzamy w innej publikacji (Pąchalska, Talar, MacQucen 2002), uaktywniony węzeł automatycznie wysyła silne, ciągłe sygnały do wszystkich innych węzłów, z którymi jest on połączony, przygotowując je do ewentualnej aktywizacji. Jest to tzw. uprzedzanie (ang. priming). W przeciwieństwie do...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /20 661

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak rozumieć pojęcie rozwój psychoruchowy?

  Pojęcie rozwoju psychoruchowego ma podstawowe znaczenie w psychologii dziecka. Wskazuje, ¿e rozwój psychiki dziecka odbywa sic nic tylko w obszarze procesów poznawczych (orientacyjnych i intelektualnych), ale i wykonawczych. Pozostają one w ścisłym związku, dlatego zalicza się je do wspólnej grupy...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /1 163

  praca w formacie txt

Do góry