Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Jakie są zadania diagnozy klinicznej?

  Zadanie diagnozy psychologicznej, według A. Lewickiego (Psychologia kliniczna 1969), jest trojakie.

  Po pierwsze - jest to o p i s z a b u r z e ń z achowan i a, występujących u badanego w różnych sytuacjach życiowych (np. u dziecka są to zaburzenia występujące w domu, przedszkolu, w środowisku...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /1 454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kiedy mówimy o zaburzeniach rozwoju, a kiedy o różnicach indywidualnych między dziećmi? Jak różnicować opóźnienie i zaburzenia rozwoju?

  Nie wszystkie odchylenia ad normy traktujemy jako zaburzenia. Ponieważ tempo, rytm i dynamika rozwoju dzieci noszą cechy indywidualne, przeto uwzględnia się szeroki margines tolerancji wobec stwierdzanych odchyleń od ustalonych norm. Ich interpretacja zależeć będzie od informacji o dotychczasowym...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /4 872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie można wyróżnić modele rozwoju psychoruchowego?

  Rozwój psychomotoryczny można więc scharakteryzować zc względu na tempo rozwoju. Jeżeli rozwój przebiega bez zakłóceń, to w chwili badania wiek rozwoju psychoruchowego dziecka, określany za pomocą wspomnianych metod psychologicznych, odpowiada wiekowi życia, np. WR = 6 lat i WŹ = 6 lat. Model takiego...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /7 496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie rozpoznajemy rodzaje zaburzeń i według jakich kryteriów dokonuje się ich klasyfikacji?

  Równie trudnym jak odróżnienie normy od patologii zadaniem jest postawienie diagnozy zawierającej określenie rodzaju zaburzeń. Z tym zagadnieniem wiąże się interesujący problem klasyfikacji zaburzeń. M. Przełącznikową i M. Susułowska (1969) oraz H. Spionek (1965, 1973) omawiając go podkreślają...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /5 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest norma?

  Pojęcie normy jest wieloznaczne i istotna jest świadomość, w jakim znaczeniu posługujemy się tym terminem. Najczęściej używamy tego pojęcia w znaczeniu statystycznym, klinicznym i teoretycznym.

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UCHO

  UCHO - narząd słuchu i równowagi, składasię z trzech zasadniczych części: tzw. ucha zewnętrznego.środkowego i wewnętrznego; uchozewnętrzne stanowi małżowina uszna, prowadzącado przewodu słuchowego zewnętrznego, którykończy się przegrodą zwaną błoną bębenkową;błona u oddziela ucho zewnętrzne...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /1 148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UKŁADY ZBIOROWE PRACY

  UKŁADY ZBIOROWE PRACY — akty prawneregulujące zasady oraz warunki pracy i płacyw gospodarstwach państwowych, zawierane pomiędzyMinisterstwem Rolnictwa a ZarządemGłównym Związku Zawodowego PracownikówRolnych. Układem zbioiowyra objęci są pracownicyzatrudnieni w gospodarstwach i zakładachpodległych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UCZULENIE

  UCZULENIE, nadwrażliwość — reakcja organizmuna takie czynniki zewnętrzne lub dawkizwiązków chemicznych, które normalnie nie wywołujążadnych objawów; w wielu wypadkachszkodliwe działanie uboczne chemicznych środkówochrony roślin przejawia się reakcją uczulę*mową (zjawisko alergio u ludzi i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ULIK WESELNY

  ULIK WESELNY — mały ul używany w hodowlimatek (unasienianie i wysyłka matek rvatrutowisko). Rozmiary ulików bywają różne;przeważnie ulik i umieszczane sa po 2 lub więcejw drewnianych futerałach ochronnych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UDOMOWIENIE

  UDOMOWIENIE, domestykacja — UWa_runkow'ane zmianą dziedziczności przystosowaniedzikich zwierząt lub roślin w ciągu szeregupokoleń do środowiska zewnętrznego stworzonegopracą człowieka oraz do wymagań hodowcy.Wymagania człowieka mogą przy tym dotyczyćnajrozmaitszych właściwości...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /szyszynka Dodano /11.03.2013 Znaków /460

  praca w formacie txt

Do góry