Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  WĘZŁY CHŁONNE

  WĘZŁY CHŁONNE, lim fa ty c z n e — skupiskatkanki chłonnej włączone w sieć naczyńchłonnych; stanowią biologiczne filtry krążącejw nich cbłonki, zatrzymują bowiem drobnoustroje,przeciwdziałając szerzeniu się zakażenia tądrogą, powstają w nich niektóre krwinki białe —limfocyty, które następnie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĘGOREK Paprotkowiec

  WĘGOREK Paprotkowiec (Aphelenchoidesolesistus) — nicień z rodziny węgorkowatych(,Ąphelenchidae); larwy i dorosłe nicienie długoścido 1,3 mm, nitkowate, pasożytują masowow tkankach liści wielu roślin ozdobnych, jakgloksynia, paprocie, pconia, pierwiosnek i begonia,powodując obumieranie części...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIELKA BIAŁA POLSKA RASA ŚWIŃ

  WIELKA BIAŁA POLSKA RASA ŚWIŃ —najszlachetniejsza rasa świń w Polsce, powstałaze zlania się 2 ras: wielkiej białej angielskiej(importowanej od 50 lat z Anglii) i białej ostrouchej;rasę tę hoduje się w Polsce w rejonach produkcjibekonowej w województwach: bydgoskim,gdańskim, poznańskim, rzeszowskim...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WGRYZKA SZCZYPIÓRKA

  WGRYZKA SZCZYPIÓRKA (Acrolepla ossectella)— motyl z rodziny tantnisiowatych (P/wtellidae);w czerwcu i lipcu oraz sierpniu i wrześniugąsienice długości do 11 mm, szarozielone,delikatnie nakrapianc, z głową żółtobrunatną,trzema parami nóg tułowiowych i pięcioma paramiprzynóży odwłokowych, wygryzają w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĘGOREK PSZENICZNIK

  WĘGOREK PSZENICZNIK (Anguina tritłci) —nicień z rodziny niszczykowatych ( Tyłenchidae);wiosną larwy długości do 4 mm, silnie nitkowatowydłużone, wydostają się na zewnątrz z porażonychziarn i pełzając po korzeniach oraz zwilżonejwodą powierzchni źdźbeł dostają się dostożka wzrostu; wskutek...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /940

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIATR

  WIATR — ruch powietrza równoległy do powierzchniziemi, powstający w wyniku różnicy ciśnieniaatmosferycznego, która wytwarza sięw różnych punktach kuli ziemskiej; odgrywa dużąrolę w przenoszeniu wilgoci i ciepła w atmosferze.Przy pomiarze wiatru jako czynnika meteorologicznegooznacza się kierunek (skąd...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /1 498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĘGOREK ZIEMNIACZAK

  WĘGOREK ZIEMNIACZAK (0itylenchus destructor)— nicień z rodziny niszczykowatych (7>lenchidae); larwy i dorosłe nicienie długości do1,15 mm, niedostrzegalne gołym okiem, nitkowate,o zaokrąglonym końcu ciała, niszczą tkankękłębów ziemniaka, wskutek czego pojawiają sięna nich wgłębione plamy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /882

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIATROŁOM

  WIATROŁOM, wichrołom, złom — drzewozłamane przez wiatr bez wyrwania systemu korzeniowego;powstawaniu wiatrołomów możnaprzeciwdziałać, prowadząc prawidłową gospodarkęw lesie, w szczególności unikając raptownegosilnego przerzedzania drzewostanów.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĘZA

  WĘZA — cienkie arkusze woskowe z wyciśniętymidenkami komórek pszczelich; do wyrobu jejsposobem gospodarczym służą walce ręczne,a także różnego rodzaju prasy (te ostatnie wychodząz użycia). Węzę najlepszej jakości (cienka,dastyama) uzyskuje się przy wyrobie maszynowymw specjalnych zakładach...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /434

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIATROMIERZ

  WIATROMIERZ — przyrząd do określania kierunkui prędkości wiatru; w terenowych stacjachmeteorologicznych najczęściej używa się wiatromierzyWilda; kierunek wiatru wskazuje połażeniechorągiewki obracającej się na psonowytnpręcie, prędkość zaś wiatru — k ą t wychylenia siępłytki; kąt wychylenia...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /534

  praca w formacie txt

Do góry