Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Witamina B3

  Witamina B3(Witamina B3) — kwas pantotenowy;wchodzi w skład enzymów działającychw licznych procesach biochemicznych, np. w przemianiewęglowodanowej, w syntezie tłuszczówi innych składników; jest rozpuszczalna w wodzie.Objawy braku tej witaminy stwierdzono u drobiu,trzody chlewnej, psów i szczurów w postaci...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WILK

  WILK — 1) (Canto Jupuś) drapieżny ssak z rodzinypsowatych (Canidae), długości do 110 cm; osiągaciężar 45—60 kg; wierzch ciała ma szaropłowy,spód jaśniejszy; zamieszkuje rozległe lasy nizinnei górskie; prowadzi koczowniczy tryb życia;poluje zwykle na większą zdobycz, tj. zwierzynępłową, młode dziki...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /1 254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WILiYNA CIERNISTA

  WILiYNA CIERNISTA (Ononis spinosa) —roślina z rodziny motylkowatych (Papilionaceae);bylina lub krzewinka; w Polsce występują 3 gatunki;pospolita zwłaszcza w dorzeczu Wisły;korzenie, wykopywane na jesieni lub wczesnąwiosną, są surowcem leczniczym.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WiRÓWKA

  WiRÓWKA, c e n try fu g a — urządzenie dorozdzielania różniących się stopniem gęstościskładników mieszaniny ciekłej przy zastosowaniusiły odśrodkowej; w przemyśle mleczarskim wirówkisą stosowane w celu oddzielania śmietankiod mleka. Oddzielanie następuje za pomocą wirnikaobracającego się z dużą...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /1 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIĘDNIĘCIE GRZYBOWE

  WIĘDNIĘCIE GRZYBOWE, tra ch e om ik o -za — choroba grzybowa występująca na wszystkichniemal roślinach; stwierdzono ją u roślinnależących do ponad 70 różnych rodzin botanicznych;pod wieloma względami przypomina-♦zgorzele naczyniowe wywoływane przez Fusarium.O b j a w y : dolne liście wiotczejąi...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /1 056

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIELORAK

  WIELORAK, w i e lo s tr o n n e n a r z ę d z ie — narzędzieuniwersalne pracujące jako obsypnik,wypielacz lub jako dołownik, w zależności odrodzaju wmontowanych części roboczych (korpusówobsypnika, noży pielących lub gęsiostopek).Produkuje się wieloraki konne i traktorowe; u nasprodukowany jest wielorak...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIERCENIE

  WIERCENIE — obróbka mająca na celu wykonanieotworów lub zmianę ich wymiarów. Narzędziesłużące do wiercenia nazywa się-* wiertłem.maszyna z a ś ------► wiertarką. Odmiany obróbkiotworów są następujące: wiercenie — wykonywanieotworów w pełnym materiale, rozwiercanie —powiększanie wywierconego otworu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /581

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIERNOŚĆ PLONOWANIA ROŚLIN

  WIERNOŚĆ PLONOWANIA ROŚLIN —zdolność niektórych gatunków lub odmian roślinuprawnych do wydawania niekoniecznie największych,lecz zawsze opłacalnych, wyrównanychplonów bez względu na zmienne warunkiklimatyczne w poszczególnych latach. Wiernieplonującym gatunkiem w warunkach Polski jestżyto ozime, a...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIETRZENIE SKAŁ

  WIETRZENIE SKAŁ — zmiany zachodzącew skałach pod wpływem działania zespołu czynnikówfizycznych, chemicznych i biologicznych;skały wystawione na działanie tych czynników'ulegają powolnemu rozkruszaniu i coraz dalejidącemu rozda^bnicniu, a co za tym idzie i zmianomchemicznym, które zachodzą na...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /1 385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIĘCIERZ

  WIĘCIERZ — narzędzie do połowu ryb, o konstrukcjipodobnej do -*żaka, lecz bardziej prymitywne,stosowane w jeziorach i przybrzeżnychpartiach rzek; wykonane jest z wikliny lub tkaninysieciowej. Obecnie rzadko jest stosowany

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /232

  praca w formacie txt

Do góry