Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  WODZIOELKA

  WODZIOELKA — kura, indyczka lub gęś,która opiekuje się stadkiem piskląt, ogrzewa jeciepłem swego ciała, wyszukuje pożywienie, chronilub ostrzega przed niebezpieczeństwem.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WÓZEK ELEKTRYCZNY

  WÓZEK ELEKTRYCZNY, wózek a k um u la torowy— samobieżny wózek do transportuwewnętrznego, o nośności od 0,5 do 3 ton. Składasię z niskiej platformy na 4 kołach ze stanowiskiemdla kierowcy, elektrycznego silnika na prądstały i baterii akumulatorów jako źródła energii.Obroty silnika są przekazywane na...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wole

  Wole — rozszerzenie szyjnej części przełykuu ptaków; u niektórych ptaków, np. u kury, indyka,perliczki, ma kształt wyosobnionego worka,u kaczki zaś i gesi — wrzeciona. Wydzielmy błonyśluzowej wola rozmiękczają nagromadzony w nimpokarm, co ułatwia jego trawienie w żołądku.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WRONA SIWA

  WRONA SIWA (Carom corone cornlx) —ptak z rodziny krukowatych (Coroidae)\ upicrzenepopielate z czarną głową, p.ersią. skrzydłamii ogonem; dziób wielki i masywny; długośćciała 500—510 mm, dlugo& skrzydła złożonego305—346 mm. Zerując w małych skupieniachlub pojedynczo rzadko wyrządza widoczne szkodyw...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOLFRAM

  WOLFRAM (W) — pierwiastek metaliczny,który ze względu na dużą twardość można obrabiaćtylko plastycznie; odporny na działanie wysokiejtemperatury; używa się go przy wyrobieżarówek na włókna świecące oraz przy produkcjistali narzędziowych szybkotnących. Węgliki wolframusą głównymi składnikami...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WROTKI

  WROTKI (Rotatoria) — drobne słodkowodnei morskie zwierzęta należące do robaków, opatrzoneswoistym aparatem wTotnym, umieszczonymna głowowym końcu ciała i złożonym z kompleksurzęsek ułożonych w dwa pierścienie. Rzęskiznajdują się w ciągłym ruchu. A p p a t wrotny służywrotkom zawieszonym w wodzie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOLNA ENERGIA REAKCji

  WOLNA ENERGIA REAKCji— część energii wytwarzanejpodczas zmian zachodzących w układzie reagującymmogąca przekształcić się w użyteczną pracę.Reakcje odbywające się ze zmniejszeniem wolnejenergii układu reagującego noszą nazwę -► reakcjiegzoergicznych, natomiast przy zwiększaniu sięwolnej...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WROTNY APARAT

  WROTNY APARAT — narząd występującyu wrotków (Rotatoria) umieszczony na głowowymkońcu ciała służący do poruszania się lub napędzaniazdobyczy.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOLT

  WOLT — napięcie elektryczne między dwomapunktami przewodu, w którym płynie nie zmieniającysię prąd o natężeniu 1 ampera, gdy mocpobierana jest równa 1 watowi.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wodowskaz

  Wodowskaz — urządzenie do pomiaru stanuwody w zbiorniku wodnym lub w cieku.Najważniejszą częścią wodowskazu jest łata wodowskazowaz podziałką, na której odczytuje siępołożenie zwierciadła wody; łatę umieszcza się naspecjalnych palach lub na częściach konstrukcyjnychmostów, jazów itp. Punkt zerowy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /682

  praca w formacie txt

Do góry