Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Na czym polega specyfika procesu badania diagnostycznego, metod i technik stosowanych w psychologii klinicznej dziecka?

  Badania psychologiczne dzieci mają swoją specyfikę. Często badanie prowadzimy w obecności matki, jeżeli odizolowanie od niej wzbudza silny sprzeciw lub lęk dziecka. Staramy się stworzyć warunki, w których dziecko szybko i tak dobrze zaadaptuje się do sytuacji badania, żeby nie zdawało sobie sprawy...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /1 886

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaką strukturę ma psychologiczne badanie diagnostyczne?

  Diagnozowanie, czyli postępowanie diagnostyczne psychologa klinicznego, ma - zdaniem A. Lewickiego formę zbliżoną do badania nauko w ego stosowanego przy rozwiązywaniu praktycznych problemów klinicznych. W toku badania psycholog:

  a) stawia problem,

  b) wysuwa hipotezy, czyli prawdopodobne rozwiązanie...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /1 311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są podstawy prawne opieki psychologiczno - pedagogicznej?

  Organizacja opieki nad dziećmi opiera się na aktualnym rozporządzeniu ministra edukcji narodowej i sportu z 15 stycznia 2001 r. (DzU 2001, nr 13, poz. 110) w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej. Umożliwia ono objęcie dzieci kompleksową opieką psychologiczną i...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /2 048

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co oznacza termin terapia?

  Pojęcie terapia (grec. therapeia Meczenie’) rozumiane jest szeroko jako wszelkiego rodzaju forma pomocy udzielanej pacjentowi, której celem jest usunięcie lub złagodzenie zaburzeń. Pojęcie to, związane początkowo z medycyną, weszło na stałe do terminologii psychologii, logopedii, pedagogiki, socjologii...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /1 030

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są specyficzne cechy diagnozy dziecięcej?

  Diagnoza kliniczna dziecka ma wspólne z diagnozą kliniczną dorosłych, omówione wyżej podstawy teoretyczne i metodologiczne. Ma leż swoje cechy Specyficzne, które podczas diagnozowania należy uwzględnić. Są to:

  a) b r a k motywacji u dzieci do poddania się badaniom diagnostycznym (brak uczucia...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /3 474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WROTYCZ POSPOLITY

  WROTYCZ POSPOLITY (Tanacetum yulgart) —roślina wieloletnia z rodziny złożonych (Contpositae)\rośnie pospolicie na nieuży**.ach i rumowiskach.Całe kwiatostany lub koszyczki kwotowe,ścinane w okresie pełnego kwitnienia, sąsurowcem leczniczym; olejek otrzymany z wtotyczujest trujący.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOSKI

  WOSKI — estry wyższych kwasów tłuszczowychz jednowartościowymi alkoholami; są tosubstancje nierozpuszczalne w wodzie, a słaborozpuszczalne w rozpuszczalnikach organicznych;występują w roślinach, zwierzętach i bakteriach:spełniają rolę czynników ochronnych.Najbardziej znany jest wosk pszczeli...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WODÓR

  WODÓR, h y d ro g en ium — pierwiastek jednowartościowy,występujący w przyrodzie w niewielkichilościach (1% składu otaczającej nas materii),mimo to bardzo pospolity, gdyż prawie cała jegozawartość znajduje się w wodzie; w związkachskorupy ziemskiej wodoru jest niewiele; w warunkachziemskich wodór...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WRÓBEL MAZUREK

  WRÓBEL MAZUREK (Passer montanus) —ptak z rodziny łuszczaków (FringUlidae)', upierzeniepodstawowe szare; wierzch i tył głowy czekoladowe;smuga pod okiem, plama na uchu, policzki,boki szyi i przepaska na karku oraz kantar,podgardle i smuga przez środek strony brzusznej —białe; skrzydła czamawe z białymi...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /1 004

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WOSKOWY SUROWIEC

  WOSKOWY SUROWIEC — wybrakowaneplastry, różne ścinki -♦woszczyny, zasklepmy,oraz -♦mateczniki przeznaczone do przetopieniana wosk. Surowiec taki musi być chroniony przed-►szkodnikami i pleśnią.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /224

  praca w formacie txt

Do góry