Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  WYMIAN

  WYMIAN — belka poprzeczna związana z dwiemabelkami stropowymi, służąca do oparciatrzeciej belki stropowej; wymian stosuje sięnajczęściej wtedy, gdy belka stropowa musi byćkrótsza, np. w przypadku natrafienia na komin.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYMIANA SĄSIEDZKA MATERIAŁU SIEWNEGO

  WYMIANA SĄSIEDZKA MATERIAŁU SIEWNEGO — wymienianie przez gospodarstwaprodukcyjne wyrodzonego, przez kilka latz rzędu wysiewanego materiału siewnego —na nowy, kwalifikowany. Wymiany dokonuje sięw gospodarstwach reprodukcyjnych, które zgodniez gromadzkim planem nasiennym wymieniająsąsiednim gospodarstwom...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYKONICZYNIENIE GLEBY

  WYKONICZYNIENIE GLEBY — zmęczeniegleby w wyniku zbyt częstej uprawy koniczyny,lucerny, łubinu, seradeli; w glebie pojawiają siędrobne organizmy, pasożytujące na bakteriachbrodawkowych roślin motylkowych, tzw. bakteriofagi,które niszczą bakterie współżyjącez tą grupą roślin. Rośliny nie mogą...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYDATEK

  WYDATEK — ilość cieczy, proszku lub gazu,wydmuchana albo wypryskana lub rozpylonaw jednostce czasu (godziny lub minuty) przezmaszynę, np. wydatek na hektar jest to ilośćproszku lub cieczy, którą maszyna wypryskalub rozpyli na powierzchni l ha.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYKOPKI

  WYKOPKI — zbiór okopowych polegający nawykopaniu korzeni lub kłębów, oddzieleniu ichod naci, łętów lubliści, oczyszczeniu zziemi i zwiezieniudo miejsca przeznaczenia.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYDATEK MASŁA

  WYDATEK MASŁA — określenie oznaczająceilość otrzymanego gotowego masła ze 100 jednostekwagowych mleka lub śmietany.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /128

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYMAGANIA POKARMOWE ROŚLIN

  WYMAGANIA POKARMOWE ROŚLIN -zapotrzebowanie roślin na określone ilościposzczególnych składników pokarmowych potrzebnychdo normalnego wzrostu i rozwoju.Rośliny pobierają z gleby wodę, a z nią wodóri częściowo tlen oraz inne składniki pokarmowe.Powietrze konieczne jest roślinom do oddychania.Z dwutlenku...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /1 512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYDŁUBKA OCZATECZKA

  WYDŁUBKA OCZATECZKA (Tmetoceraocellana) — motyl z rodziny zwójkowatych (Tortrlcidae)\gąsienice długości do 18 mm, brązowawo-czerwone, z głową i tarczką czarnymi, trzemaparami nóg tułowiowych i pięcioma paramiprzynóży odwłokowych, wygryzają wczesnąwiosną tkanki krótkopędów oraz wnętrze...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYMARZANIE ROŚLIN ŁĄKOWYCH

  WYMARZANIE ROŚLIN ŁĄKOWYCH —wypadanie roślin łąkowych z porostu wskutekdziałania mrozu; występuje głównie pod wpływemkolejno po sobie następującego zamarzaniai rozmarzania gruntu, wskutek czego bywająniszczone korzenie. Spośród roślin łąkowychza łatwo wymarzające uchodzą koniczyny,a z traw —...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYDOBRZENIE ROLI

  WYDOBRZENIE ROLI — potoczne określenieosiągnięcia przez glebę stanu sprawnościw wyniku zachodzących w glebie procesówfizycznych i chemicznych, dzięki stosowaniuwłaściwej uprawy (tj. zaorania i zwłókowaniana dłuższy czas przed siewem). Pod wpływemosiadania zaoranej roli, gromadzenia się wody,rozkładu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /514

  praca w formacie txt

Do góry