Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Co stanowi kryterium wyróżnienia biologicznych i społecznych przyczyn nieprawidłowego rozwoju dziecka?

  Zaburzenia psychoruchowego rozwoju dziecka uwarunkowane sąpolietiologicznie, co oznacza, że mogą być skutkiem oddziaływania różnego rodzaju czynników patogennych. Jeżeli czynniki te powodują uszkodzenie struktury i zaburzenia funkcji CUN, wówczas mówimy o biologicznych przyczynach zaburzeń rozwoju...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /1 191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie patogenne czynniki zaistniałe w okresie porodu wywołują zaburzenia rozwoju?

  Do najczęstszych przyczyn uszkodzenia CUN dziecka w okresie porodu należą urazy czaszki. Są one spowodowane nadmiernym i długotrwałym uciskiem główki dziecka pozostającego w kanale rodnym, do czego dochodzi podczas nagłego lub przedłużającego się porodu, jak również przy nieprawidłowym ułożeniu...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /1 613

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak funkcjonuje mechanizm powstawania zaburzeń uwarunkowanych biologicznie?

  Biologiczne przyczyny zaburzeń rozwoju psychoruchowego dziecka to naruszenie struktury CUN. Do biologicznych przyczyn zaburzeń rozwoju psychoruchowego zaliczamy zatem nieprawidłowości budowy i funkcji CUN wywołane szkodliwymi czynnikami, działającymi na tkankę nerwową bezpośrednio* (np. uraz mózgu)...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie patogenne czynniki działające po urodzeniu się dziecka zagrażają jego rozwojowi?

  Urazy czaszki ze wstrząsem mó z g u należą do najczęstszych przyczyn uszkodzenia układu nerwowego. Z reguły ulegają im dzieci w wieku od 6 do 10 lal w związku ze znaczną ich samodzielnością, która nie idzie w parze z krytyczną oceną sytuacji i własnych możliwości. Najcięższą postacią są...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /1 948

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie czynniki genetyczne są przyczyną zaburzeń rozwoju?

  Do czynników bezpośrednio uszkadzających CUN. i tym samym będących przyczyną zaburzeń rozwoju, należą czynniki genetyczne. Wśród czynników genetycznych, czyli oddziałujących na komórkę rozrodczą przed zapłodnieniem, wymienia się obecność w komórce rozrodczej jednego lub obojga rodziców...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYścigi konne

  WYścigi konne — biegi (gonitwy) na dystansachod 1000 do 4000 m, w których uczestniczykilka, a niekiedy kilkanaście kom. W Polscewyścigi konne prowadzone są przez przedsiębiorstwopaństwowe pod nazwą Państwowe ToryWyścigów Konnych; prowadzone są trzy tory:w Warszawie, Sopocie i we Wrocławiu. Obecnana...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYPUST

  WYPUST — urządzenie do wypuszczania wodyz rowu nawadniającego lub z bruzdy na terennawadniany; może to być przepust rurowyz zasuwą lub koryto zbite z desek, a nawetrurka drenarska wkopana w grobelkę rowu lubbruzdy na odpowiedniej wysokości.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYTACZADŁO

  WYTACZADŁO — specjalne narzędzie składającesię z trzpienia (drąga) z osadzonymi w nimnożami wytaczarek im i. Wytaczadła stosuje sięw wiertarko-frezarkach, tokarkach, wiertarkachdo wytaczania otworów np. cylindrów. Nożewytaeżarskie mogą być jedno- lub dwustronne,o przekroju kwadratowym, okrągłym...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYRODZENIE SIĘ

  WYRODZENIE SIĘ — w zootechnice utrataprzez zwierzęta domowe zalet użytkowych z jednoczesnymlepszym przystosowaniem się do naturalnychwarunków środowiska. Wyradzanie sięnastępuje w ciągu krótszego lub dłuższego szeregunastępujących po sobie pokoleń zwierzątras kulturalnych lub przejściowych, jeżeli...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYPŁONIENIE

  WYPŁONIENIE , e tio la c ja — utrata chlorofiluprzez rośliny zielone rosnące w ciemności,rośliny takie mają nadmiernie wydłużone międzywęźia,słabo rozwinięte i małe liście, zwiotczałepędy, na skutek niezdolności wytwarzania (przybraku światła) chlorofilu są białe i po pewnymczasie, gdy im się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /rolniczek Dodano /11.03.2013 Znaków /360

  praca w formacie txt

Do góry