Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Jakie jest znaczenie prewerbalnych zachowań dla rozwoju mowy dziecka?

  Opinie badaczy nic są jednoznaczne co do znaczenia przygotowawczej funkcji zachowań przed werbalnych dla rozwoju mowy właściwej. Większość 7. nich jednak uważa, żc już gruchanie, a na pewno gaworzenie „ćwiczy” artykulację mowy. Dzieci wcześnie różnicują w percepcji mowy fonemy (I miesiąc)...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /2 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak przebiega rozwój mowy?

  Zanim pojawią się pierwsze słowa (faza wypowiedzi jednowyrazowych, wyrazu) następuje komunikacja rcferencjalna za pomocą gestu - pokazywanie przedmiotu, podawanie go, wskazywanie przy jednoczesnej wokalizacji. Gesty te służą nazywaniu przedmiotów, czynności, i po opanowaniu przez dziecko nazw owo...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /4 531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak rozwija się system fonologiczny języka dziecka?

  Nabywanie systemu fonologicznego (dźwiękowego) jest procesem stopniowym i można go rozpatrywać tak w zakresie percepcji dźwięków, jak i ich wytwarzania (artykulacji) przez dziecko. Zdolności percepcji mowy pojawiają się od początku życia dziecka, już w okresie prenatalnym, natomiast specjalizacja...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /2 566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są sposoby badania rozwoju mowy dziecka?

  Obserwacja jest podstawową metodą badania rozwoju małego dziecka. Tym też sposobem badano na początku XX w. mowę. Wówczas badacze, obserwując rozwój własnych dzieci, zapisywali tylko ich wypowiedzi, i to niesystematycznie. Są to tzw. klasyczne dzienniki mowy, np. dla języka niemieckiego opracowali je...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /2 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak rozwija się zasób i treść słownictwa dzieci?

  Wzbogacanie się zasobu słownictwa dzieci (rozwój leksykalny) następuje wraz v. doskonaleniem się umiejętności operowania zdaniami. Liczba słów rozumianych przez dziecko, jak i przez dorosłego, zawsze przewyższa liczbę słów używanych w wypowiedziach. Przeciętny zasób słownika dzieci w danym wieku...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /3 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są cechy języka, którym posługuje się człowiek?

  Nadrzędnym pojęciem w stosunku do języka jest kod, a więc wszelki system znaków służących porozumiewaniu się. Kody naturalne stanowią wyposażenie biologiczne zwierząt do porozumiewania się wewnątrz- i międzygatunkowego.

  Należy do nich i język lud/ki, który różni się od języka zwierząt tym...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /1 163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy istnieje związek pomiędzy okresem działania czynnika patogennego, jego siłą i konsekwencjami?

  Zdaniem H. Spionek (1965), w przypadkach ciężkich zaburzeń i deformacji rozwojowych zazwyczaj działały pojedyncze czynniki patogenne o dużej sile i we wczesnym okresie rozwoju płodowego. W przypadkach zaburzeń lekkiego stopnia wiele słabszych czynników patogennych działało jednocześnie bądź...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest kompetencja językowa?

  Termin kompetencja j ę z y k o w a (competence language) pochodzi od N. Chomskyego i w rozumieniu tego autora oznacza „zdolność właściwą gatunkowi ludzkiemu do posługiwania się językiem”. Ta kompetencja umożliwia zarówno rozumienie, jak i produkowanie ze skończonej dla danego języka liczby elementów...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /1 687

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co rozumiemy pod pojęciem polietiologia zaburzeń i jak można opisać związki pomiędzy czynnikami patogennymi?

  Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci są najczęściej polietiologiczne. Oznacza to, że dziecko podlega działaniu złożonego układu czynników patogennych, a obserwowane zaburzenia uwarunkowane są splotem przyczyn biologicznych i społecznych. Ich powiązania w obrazie patoinechanizmu są liczne i...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /1 853

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie funkcje pełni język?

  Wszystkie podziały funkcji językowych wywodzą się z klasycznego podziału funkcji znakowych K. Biichlcra. Każda wypowiedź odnosi się do rzeczywistości (funkcja symboliczna), wyraża stan psychiczny i uczucia nadawcy (funkcja ekspresy wna) i wywołuje określone reakcje odbiorcy, mając wpływ na jego...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /11.03.2013 Znaków /12 051

  praca w formacie txt

Do góry