Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  WYTRZĄSACZ

  WYTRZĄSACZ — część składowa młocarni,której zadaniem jest wydzielenie ziarna i plewz omlóconej masy zboża oraz wydalenie słomyna zewnątrz młocarni.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CC BY-ND

  You are free: to Share — to copy, distribute and transmit the work to make commercial use of the work Under the following conditions:

  Attribution — You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that they endorse you or your use of...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Eduteka Dodano /12.03.2013 Znaków /1 348

  praca w formacie txt
 • Ocena 5.0

  CC BY-SA

  You are free: to Share — to copy, distribute and transmit the work to Remix — to adapt the work to make commercial use of the work Under the following conditions:

  Attribution — You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that...

  Ocena /5.0 Przedmiot / Informatyka

  Autor /Eduteka Dodano /12.03.2013 Znaków /1 458

  praca w formacie txt
 • Ocena 5.0

  CC BY

  You are free: to Share — to copy, distribute and transmit the work to Remix — to adapt the work to make commercial use of the work Under the following conditions:

  Attribution — You must attribute the work in the manner specified by the author or licensor (but not in any way that suggests that...

  Ocena /5.0 Przedmiot / Informatyka

  Autor /Eduteka Dodano /12.03.2013 Znaków /1 289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym się różnią zaburzenia komunikacji językowej występujące u dzieci i u dorosłych?

  Jak ustalono, u małych dzieci zanim pojawią się konkretne formy zaburzeńmowy, z charakterystycznymi dla nich objawami, wcześniej obserwuje się różnorodneprzejawy zaburzeń procesu kształtowania i rozwoju mowy. które przyczyniająsię do powstawania opóźnień w przebiegu tego procesu i mogą prowadzićdo...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /3 673

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak w polskiej literaturze interpretuje się pojęcie: opóźnienie rozwoju mowy i z jakiej perspektywy analizuje się to zjawisko?

  Gdy kompetencje językowe u małego dziecka nie wykształcają się w ogólelub wykształcają się w stopniu niewystarczającym do prawidłowej realizacjiwypowiedzi bądź gdy w toku procesu rozwojowego dochodzi do rozpadu systemukomunikacyjnego lub występuje brak czy niedowład sprawności realizacyjnychzazwyczaj...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /6 282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakłócenia i zaburzenia rozwoju mowy - Problemy terminologiczne i definicyjne

  Przed przystąpieniem do szczegółowego opisu zjawiska zaburzeń rozwojumowy należy się ustosunkować do trudnych i spornych kwestii terminologicznych.Znaczne zróżnicowanie terminologiczne stanowi problem nie tylkow skali Polski, lecz i w święcie.

  Jego rozwiązaniu służą kolejne edycje opracowanychna...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /1 292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakłócenie, zaburzenie czy opóźnienie rozwoju mowy?

  W polskiej logopedii do najbardziej dyskusyjnych terminów należą: alalia,alalia prolongata, afazja dziecięca, afazja rozwojowa i będące przedmiotemrozważań niniejszego rozdziału określenia: zaburzenia rozwoju mowy, opóźnionyrozwój mowy (ORM) oraz opóźnienie rozwoju mowy.

  W suplemencie do klasyfikacji IC...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /30 793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym się różnią pojęcia: zakłócenia i zaburzenia rozwoju mowy?

  Znani polscy badacze problematyki rozwoju dziecka (m.in. M. Przełącznikową.M. Żebrowska, 11. Spionek, M. Bogdanowicz, H. Nartowska) w licznychpublikacjach podkreślają, iż rozwój psychiczny dziecka jest długotrwałym procesem.uwarunkowanym biologicznie i społecznic. „Jego efektem są ilościowei jakościowe...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /10 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są objawy i patomechanizm odchyleń od normy w rozwoju mowy?

  Zaburzenia procesu kształtowania i rozwoju językowej sprawności systemowej,który u normalnie rozwijających się dzieci tw a do szóstego roku życia,mogą dotyczyć zarówno rozwoju mowy ekspresywnej. jak i impresywnej. Przejawiająsię one w rozmaity sposób, a to:

  - opóźnionym rozpoczęciem mowy,

  -...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Odil Dodano /12.03.2013 Znaków /5 284

  praca w formacie txt

Do góry