Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ZAMRAŻALNIA

  ZAMRAŻALNIA — pomieszczenie chłodniczeprzeznaczone do zamrażania produktów opakowanychi nie opakowanych. W zamrażalninastępuje szybkie oziębienie produktów do temperatury—8 do —50*0, zależnie od rodzajuzamrażanego produktu. Zamrażalnia ma odpowiedniewyposażenie techniczne umożliwiająceuzyskanie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAKAŻENIE PIERWOTNE

  ZAKAŻENIE PIERWOTNE, infekcjo pierwotna— ]) u roślin zakażenie rośliny-gospodarzaprzez czynnik chorobotwórczy po raz pierwszypo zakończeniu spoczynku zimowego. Następujezwykle w wyniku rozsiewania się i kiełkowaniazarodników przezimowanych lub wytwarzającychsię w okresie zimowym (np. zarodników...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zamrażanie

  Zamrażanie — jeden z najbardziej nowoczesnychsposobów konserwowania artykułówspożywczych polegający na zastosowaniu temperaturydo —40°C, a niekiedy niższej i zahamowaniuprocesów biologicznych. Wygląd zewnętrzny,skład chemiczny i właściwości witaminowemrożonych produktów mało różnią się odświeżych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAKAŻENIE WTÓRNE

  ZAKAŻENIE WTÓRNE, infekcja wtó rn a —jedno z kolejnych zakażeń przez czynnik chorobotwórczy,następujących po -♦zakażeniu pierwotnym.U roślin dokonywane jest przez wytworzonew tym samym okresie wegetacyjnym, a częstonawet na tej samej roślinie potomstwo tego•zarodnika, który dokonał poprzednio...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /1 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAOPATRZENIE W OWOCE I WARZYWA

  ZAOPATRZENIE W OWOCE I WARZYWA— zgromadzenie dużej ilości owocówi warzyw na okres zimy i wiosny. Część towaru,składowana jest przez uspołeczniony aparathandlu, pozostałą ilość owoców i warzyw przechowująproducenci. Rezerwy zapasów są uruchamianew zimie i wiosną. Rezerwy zmagazynowanedla handlu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAKŁADANIE ŁĄK I PASTWISK

  ZAKŁADANIE ŁĄK I PASTWISK — urządzaniełąk (pastwisk) przez przeoranie i obsiew;łąki „ąłożone”, czyli łąki „sztuczne”, odznaczająsię zazwycząj dobrą wydajnością w pierwszychlatach po założeniu; ich skład gatunkowybywa jednak wtedy mało urozmaicony. Zakładanieużytków zielonych jest celowe...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAPALENIE

  ZAPALENIE — reakcja tkanek na uszkodzeniewywołane przez czynniki chorobotwórcze (mechaniczne,termiczne, chemiczne, toksyczne, zakaźne,promieniotwórcze itd.). Cechami charakterystycznymizapalenia są: 1) zwiększonydopływ krwi, objawiający się zaczerwienieniem^miejsc objętych zapaleniem; 2)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAKOREK KONICZYNOWY

  ZAKOREK KONICZYNOWY, z ak o rz akkoniczynowy (Hylastinus trifolii) — chrząszczz rodziny kornikowatych (fpidae); larwy długoścido 5 mm, grube i zgięte pałąkowato, białe z żółtobrunatnągłową, beznogie, drążą wzdłuż korzeńgłówny starszych roślin koniczyny, lucerny i innvchmotylkowych, tworząc...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAGOSPODAROWANIE LASU

  ZAGOSPODAROWANIE LASU — proWa_dzenie zasadniczych czynności gospodarczychw lesie w zakresie pozyskiwania drewna i użytkówubocznych oraz odnawiania i pielęgnowanialasu. Sposób zagospodarowania zależy od rodzajusiedliska (głównie gleby) oraz od właściwościi wymagań gatunków drzew hodowlanychna danym...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /1 189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WZROST

  WZROST — proces polegający na wytwarzaniurzez organizm nowych komórek i powiększaniujuż istniejących, w wyniku czcgo organizmz w i ę k s z a swoją objętość. W z r o s t u zwi er ząti c z ł o w i e k a kończy się na ogół z osiągnięciemdojrzałości. W zootechnice najważniejszeznaczenie ma śledzenie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /621

  praca w formacie txt

Do góry