Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ZWIĄZKI KUMARYNOWE

  ZWIĄZKI KUMARYNOWE — grupa związkówchemicznych działających zabójczo na gry.zonie przez zmniejszenie krzepliwości ich krwi,wskutek czego lekkie uderzenia lub obrażeniaciała powodują wewnętrzne krwotoki, a następnieśmierć zwierząt; najbardziej skuteczne i popularnepreparaty — to -*Warfarin i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /736

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZNĘDZNIENIE

  ZNĘDZNIENIE — w zootechnice rodzaj -♦zwyrodnienia;następuje wskutek zmiany dotychczasowegośrodowiska na nowe, w którym zwierzętanie mogą się zaaklimatyzować; objawia się m. in.-►skarleniem, zmniejszeniem wydajności, płodnościi odporności na choroby.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZWÓD

  ZWÓD — część instalacji piorunochronowej,umieszczona wzdłuż najwyższych części chronionegobudynku, która ma zadanie przejmowaniawyładować piorunowych. Przewody łączą zwodyz-♦uziemieniem instalacji i odprowadzają wyładowaniado ziemi.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZIMOZIELONE ROŚLINY

  ZIMOZIELONE ROŚLINY — rośliny, którew naszym klimacie nie zrzucają liści na zimę;należą do nich rośliny iglaste (z wyjątkiem modrzewia)oraz niektóre liściaste (brusznica, żurawina,bukszpan, rododendron itp.).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZLODOWACENIE

  ZLODOWACENIE — pokrycie pewnych obszarówZiemi lodowcami z kilkoma nawrotami;w epoce plejstoceńskiej, czyli lodowcowej (-♦stratygraficznatabela), trwającej od 1 min do 10 tys.lat, na kuli ziemskiej nastąpiło bardzo znaczneoziębienie; lodowce powstały najpierw na północy,a następnie przesunęły się ku...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZIOŁA

  ZIOŁA — 1) pożyteczne dwuliścienne roślinyzielne (z wyjątkiem motylkowych) wchodzącew skład porostu łąkowego; 2) ususzone roślinylecznicze. Zioła zawierają substancje czynne,które decydują o ich wartości i przydatności docelów leczniczych i przemysłowych.Z i o ł a ł ą k i p a s t w i s k należą...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmianowanie

  Zmianowanie — następstwo w uprawieokreślonej liczby roślin albo grup roślin dostosowanedo miejscowych warunków przyrodniczych;po ukończeniu jednego cyklu (-►rotacji)zmianowanie rozpoczyna się od nowa. Można jestosować na jednym polu przez szereg kolejnychlat lub w jednym roku na tylu polach, ile...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZIOŁOLECZNICTWO

  ZIOŁOLECZNICTWO, f ito te r a p ia — metodaleczenia polegająca na stosowaniu 'ekówpochodzenia roślinnego, do których zalicza siewszelkie przemysłowe przetwory ziołowe orazmieszanki lub pojedyncze surowce. Leki przemysłowesporządzane są w postaci wyciągówroślinnych, o różnym stopniu zagęszczenia; mogąto...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZIELONONÓŻKI

  ZIELONONÓŻKI — rasa kur typu ogólnoużytkowego,wyhodowana w Polsce. Są to kuryśredniej wielkości, ciężar kur w wieku 6 miesięcywynosi 1,3 kg, a kogutów 1,8 kg. Upierzeniezielononóżek jest kuropatwiane. Zausznice orazpoliczki — czerwone. Oczy duże o czerwonopomarańczowejtęczówce, dziób krótki...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZMIENNOŚĆ

  ZMIENNOŚĆ — w genetyce zjawisko występująceu wszystkich organizmów żywych, polegającena tym, że poszczególne osobniki teg;osamego gatunku, odmiany czy rasy różnią sięmiędzy sobą wykształceniem poszczególn>cbcech. Nie ma dwóch zupełnie do siebie podobnychzwierząt lub dwóch identycznych roślin...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /679

  praca w formacie txt

Do góry