Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  ZWÓJKA WINNICZANKA

  ZWÓJKA WINNICZANKA (Sporganothis pil.Icriana) — motyl z rodziny zwójkowatych (Tortncidae);bardzo żarłoczne gąsienice, długoścido 25 mm, białawozielone z jaśniejszymi brodawkami,7. czarną głową i tarczką, trzema paraminóg tułowiowych i pięcioma parami przynóżyodwłokowych, sprzędzają razem i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻĄDŁO

  ŻĄDŁO — aparat kłujący znajdujący się nakońcu odwłoka u samic (także robotnic) niektórychowadów (np. pszczół); z żądłem połączonyjest gruczoł jadowy zawierający kwaśną wydzielinę(kwas mrówkowy) oraz drobny nieparzystygruczoł z wydzieliną alkaliczną; jad z pierwszegogruczołu działa...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZWÓJKA ZŁOCIEŃIÓWECZKA

  ZWÓJKA ZŁOCIEŃIÓWECZKA (Cnephasiawahlbomiana) — motyl z rodziny zwójkowatych(Toriricidae); bardzo ruchliwe gąsienice, długoścido 25 mm, żółtawobiałe, jasnoszare lubzielonkawe, z żółtą głow'ą i tarczką z czarnymobrzeżeniem, trzema parami nóg tułowiowychi pięcioma parami przynóży odwłokowych,w maju...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻELAZO

  ŻELAZO, fe rrum (Fe) — powszechnie znanypierwiastek metaliczny, przeważnie dwu- i trójwartościowy,występujący w przyrodzie w postacizwiązków, a tylko wyjątkowo w postaci rodzimej(czystego żelaza). Żelazo wytapia się w wielkichpiecach z rud w postaci tzw. surówki zawierającejok. 4% węgla, stosowanej do...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZYGOTA

  ZYGOTA — komórka powstała w wynikuzapłodnienia, tj. połączenia się gamety żeńskiejz męską; komórka ta w porównaniu z gametąma podwójną liczbę chromosomów. Jest onazaczątkiem nowego organizmu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻELAZOWANIE

  ŻELAZOWANIE — elektrolityczne powlekanieczęści metalowych warstwą żelaza. Zelazowaniestosuje się często w naprawach części maszynprzed chromowaniem w celu zaoszczędzeniachromu, jeżeli trzeba nałożyć grubą powłokę.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZWROTNE PUNKTY TŁOKA

  ZWROTNE PUNKTY TŁOKA _ Położenieukładu korbowego silnika, przy którym tłokzmienia kierunek ruchu w cylindrze; rozróżnia ^górny zwrotny punkt, gdy tłok znajduje sicw pobliżu głowicy cylindra i d o l n y zwrotnvpunkt położony najdalej od górnego.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻABY

  ŻABY — rodzina płazów bezogonowych; skóragładka, nogi tylne znacznie dłuższe od przednich;półwodne lub lądowe, zimują w glebie lub mule.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZWIĄZKI ORGANICZNE

  ZWIĄZKI ORGANICZNE — związki węgla,w których budowie główny zrąb stanowią na ogółwiązania między atomami węgla; ze związkóworganicznych zbudowane są wszystkie żywe organizmy.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZOOLOGIA

  ZOOLOGIA — nauka o zwierzętach; zajmujesię systematyką świata zwierzęcego oraz badabudowę ciała, sposób rozmnażania się i trybżycia poszczególnych gatunków zwierząt.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /203

  praca w formacie txt

Do góry