Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Organizacja w różnych znaczeniach. Cele i efektywność organizacji

  Słowo „organizacja” wywodzi się z greckiego organizo, co oznacza tworzenie uporządkowanych,harmonijnych całości.Organizacjami są wyodrębnione z otoczenia, wewnętrznie uporządkowane i powiązanemiędzy sobą zbiory elementów.Sposób uporządkowania i powiązania elementów organizacji przesądza o...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /12.03.2013 Znaków /14 726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyszłościowe koncepcje i tendencje w rozwoju teorii i praktyki zarządzania

  Omawiane  koncepcje klasyczne można najogólniejprzedstawić jako analogię modelu maszyny. Klasycy uważali bowiem, że organizacja jestwzględnie odizolowanym od otoczenia układem technicznym, zdolnym do osiągania wzadowalający sposób celów i zadań ustalonych przez naczelne kierownictwo...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /12.03.2013 Znaków /21 714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczesne kierunki i szkoły w nauce organizacji i zarządzania

  Dorobek szkoły klasycznej był poddany głębokiej weryfikacji przez powstające po niejszkoły. Najostrzejszymi krytykami byli przedstawiciele kolejnego kierunku w teorii i praktycezarządzania, określanego mianem stosunków międzyludzkich (human relations).Jeden z przedstawicieli tego kierunku, Douglas Mc...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /12.03.2013 Znaków /33 347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój naukowego zarządzania

  Mimo że ludzie od prehistorii mieli do czynienia z zarządzaniem i już grupy łowców czy zbieraczy wyłaniały i uznawały przywódcę, to potrzebę teorii zasad zarządzania zaczęto odczuwać dopiero po rewolucji przemysłowej na przełomie XIX i XX wieku.Nie potrafimy prześledzić historycznego procesu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /12.03.2013 Znaków /30 357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GNU Free Documentation License

  Material licensed under the current version of the license can be used for any purpose, as long as the use meets certain conditions.

  All previous authors of the work must be attributed. All changes to the work must be logged. All derivative works must be licensed under the same license. The full text of the...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Eduteka Dodano /12.03.2013 Znaków /737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Public Domain Dedication

  No Copyright

  The person who associated a work with this deed has dedicated the work to the public domain by waiving all of his or her rights to the work worldwide under copyright law, including all related and neighboring rights, to the extent allowed by law.

  You can copy, modify, distribute and perform the...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Eduteka Dodano /12.03.2013 Znaków /1 018

  praca w formacie txt
 • Ocena 5.0

  Public Domain Mark 1.0

  No Copyright

  This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighboring rights.

  You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, all without asking permission. See Other Information below.

  Other...

  Ocena /5.0 Przedmiot / Informatyka

  Autor /Eduteka Dodano /12.03.2013 Znaków /1 198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CC SA

  You are free: to Share — to copy, distribute and transmit the work to Remix — to adapt the work to make commercial use of the work Under the following conditions:

  Share Alike — If you alter, transform, or build upon this work, you may distribute the resulting work only under the same or similar...

  Ocena / Przedmiot / Informatyka

  Autor /Eduteka Dodano /12.03.2013 Znaków /1 264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻURAWINA

  ŻURAWINA (Oxycoccm ąuadripetala) — drobnakrzewinka owocodajna z rodziny wrzosowatych(ErlcaceaeJ, występująca w lasach na torfowiskachi w przerzedzonych borach bagiennych; łodyżkibardzo cienkie, płożące się, z małymi zimotrwałymiliśćmi; jagody, koloru czerwonego, kwaśne,zasobne w witaminę C, są...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŻÓŁTACZKA

  ŻÓŁTACZKA — objaw choroby, polegającyna zażółceniu błon śluzowych oraz białkówki okaw następstwie krążenia we krwi barwników żółciowych;żółtaczka powstaje wskutdkrwinek (żółtaczka krwiopochodna), choróbtroby albo zastoju żółci w przewodach żółciowychwątroby (żółtaczka wątrobopochodna);...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /dymka Dodano /12.03.2013 Znaków /474

  praca w formacie txt

Do góry