Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Jakim zespołom i jednostkom chorobowym u dzieci mogą towarzyszyć zaburzenia dysartryczne?

  Zdaniem A. M. Clarke’a (1971), duże zaburzenia artykulacji charakterystyczne dla dysartrii mogą występować nie tylko przy poważnych objawach neurologicznych; dysartria może też towarzyszyć zupełnie minimalnym zaburzeniom ruchowym lub występować jako izolowane zjawisko (bez żadnych innych objawów...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /12.03.2013 Znaków /22 651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co charakteryzuje rozwojową afazję, dysfazję dziecięcą?

  Z dwóch postaci afazji dziecięcej, rozwojowej i nabytej, niewątpliwie pierwsza z nich przysparza więcej problemów w postępowaniu diagnostycznym. Z tego też względu szczegółowiej przeanalizujmy to zaburzenie.

  Zdaniem I. Styczek (1980), alalia (czyli afazja, dysfazja rozwojowa) stanowi opóźnienie...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /12.03.2013 Znaków /4 675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak według kryterium objawowego dzieli się dysartrię u dzieci?

  Różne postacie zaburzeń dysartrycznych u dzieci z jednej strony zależą od miejsca porażenia, z drugiej zaś nie mają one tak wyraźnych objawów, jak w przypadku mowy, która już jest ukształtowana.

  Przy wszystkich typach dysartrii obserwuje się zaburzenia napięcia mięśniowego. Napięcie mięśniowe...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /12.03.2013 Znaków /9 775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są objawy rozwojowej afazji, dysfazji dziecięcej?

  Pomimo występujących różnic terminologicznych i braku dokładnego określenia przyczyn afazji rozwojowej, istnieje powszechna zgodność co do objawów tego zjawiska. Wśród polskich badaczy autorką o największym wkładzie w naświetlenie tego problemu jest Z. Kordyl. Jej zdaniem (1968, 257), język...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /12.03.2013 Znaków /14 142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jakim stopniu u dzieci z dysartrią zaburzone są podstawowe czynności mowy?

  Oceniając funkcje związane z mową obserwuje się różne nieprawidłowości zarówno w zakresie oddychania, fonacji, jak i artykulacji,

  •    Zaburzenia w oddychaniu występują zarówno w czasie mówienia, jak i w spoczynku. Oddech jest krótki, powierzchowny i odbywa się przez nos. Oddychanie spoczynkowe...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /12.03.2013 Znaków /3 974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym się różni afazja, dysfazja rozwojowa od całościowych zaburzeń rozwojowych?

  Afazję, zwłaszcza rozwojową typu ekspresyjno-perccpcyjnego, często myli się z autyzmem. Dzieci z tym typem afazji cechuje bowiem opóźnienie rozwoju społecznego. Podobnie jak dzieci autystyczne bezmyślnie naśladują one wypowiedzi, których nic rozumieją, a także przejawiają zawężenie...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /12.03.2013 Znaków /8 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym różnią się zaburzenia dysartryczne u dzieci i u dorosłych?

  Różnice te przede wszystkim wynikają z faktu, żc zaburzenia dysartryezne u dzieci nakładają się na proces rozwojowy, co nie ma miejsca w przypadku dorosłych. Uszkodzenie struktur ośrodkowego układu nerwowego, które odpowiadają za sprawne funkcjonowanie aparatu ruchowego nie pozostaje bez znaczenia...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /12.03.2013 Znaków /4 762

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zaburzenia dysartryczne u dzieci

  Zagadnienie zaburzeń rozwoju mowy i języka nie należy do kwestii łatwych. Stwierdzenie to odnosi się również do problematyki zaburzeń dysartryeznych u dzieci. Wynika to ze zróżnicowanej i wieloczynnikowej etiologii, a także / niejednolitego obrazu klinicznego dysartrii (zależnego od rodzaju zespołu...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /12.03.2013 Znaków /1 392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dyslalia

  W polskiej logopedii nic ma dotąd ogólnie akceptowanej terminologii, a poszczególne określenia są zaczerpnięte z rozmaitych dyscyplin i nieraz tworzone bez dbałości o wypracowanie takich form, które służyłyby jasnemu, jednoznacznemu przekazywaniu informacji. Wymaga to niewątpliwie komisyjnych...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /12.03.2013 Znaków /808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co jest istotą zaburzeń dysartrycznych u dzieci?

  Zaburzenia dysartryczne u dzieci to kompleks dysfunkcji, wynikający z nieprawidłowej pracy mięśni oddechowych, fonacyjnych i artykulacyj-nych. Przyczyną zaburzeń funkcjonowania aparatu mchowego są uszkodzenia odpowiednich struktur ośrodkowego układu nerwowego. Uszkodzenia tc mogą być zlokalizowane...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /12.03.2013 Znaków /7 692

  praca w formacie txt

Do góry