Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Jakie są przyczyny nosowej artykulacji głosek ustnych?

  Przy nosowaniu zamkniętym przejście do jamy nosowej jest zamknięte (niedrożne) na skutek przerostu śluzówki nosa, obrzęku przy ostrych stanach kataralnych, przerostu trzeciego migdałka. polipów, skrzywienia przegrody nosa. Głoski wymawiane są wtedy z rezonansem ustnym. Warunkiem poprawy wymowy jest...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /1 931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak diagnozować jąkanie?

  Należy podkreślić, że jąkanie rozpoznaje się u osoby, którą się ocenia. Lepiej więc mówić o diagnozowaniu osoby jąkającej się, niż o diagnozie jąkania. Często jednak te terminy stosowane są zamiennie.

  Głównymi celami procesu diagnozowania osoby jąkającej się jest określenie:

  a)...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /3 398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest jąkanie?

  Definicji jąkania jest wiele. Istoty tego zaburzenia mowy można wyrazić następującym wzorem:

  J = f(N + R)

  gdzie: ./ jąkanie,

  .'V - niepłynność mówienia,

  R reakcje towarzyszące nicpłynności mówienia.

  A zatem jąkanie jest funkcją nicpłynności mówienia i reakcji jej...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest giełkot?

  Giełkot jest mową bezładną, czyli mówieniem „bez ładu i składu”. Jest to zaburzenie niedostatecznie opisane. Już samo jego zdefiniowanie sprawia duże trudności. Za giełkot uważa się:

  bardzo szybkie tempo mówienia (czyli tachylalię), powodujące opuszczanie albo powtarzanie sylab lub słów;

  -...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /940

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie wady wymowy określa się terminami: kappacyzm i gammacyzm?

  Kappacyzm i gammacyzm to wady wymowy polegające na nieprawidłowej realizacji głosek tylnojęzykowych zwartych: k. g\ k \ g*.

  Kappacyzm jest wadą artykulacyjną, w której zaburzona jest wymowa głoski k i k\ Deformacja polega na zamianie zwarcia językowo-podniebiennego zwarciem wiązadeł głosowych, co...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /12.03.2013 Znaków /526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są rodzaje sygmatyzmu właściwego?

  Wyróżnia się następujące rodzaje sygmatyzmu właściwego:

  • seplenienie międzyzębowe (łae.sigmatismus interdental is; syn. seplenienie interdentalne, seplenienie śródzębne, sygmatyzm międzyzębny). Wymowa intcrdcntalna to najczęstsza forma, występująca u dzieci w okresie wymiany uzębienia...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /12.03.2013 Znaków /10 016

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak określa się i kategoryzuje w międzynarodowych klasyfikacjach medycznych zaburzenia artykulacji?

  W Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10 - rewizja dziesiąta) wśród zaburzeń rozwoju psychicznego wyróżnia się zaburzenia rozwoju mowy i języka. Są one zaburzeniami pierwotnymi, a nie „wtórnymi do wyraźnej głuchoty, upośledzenia umysłowego, specyficznych...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /12.03.2013 Znaków /18 620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są przyczyny mowy bezdźwięcznej?

  1.    Nicdokształccnie słuchu fonematycznego.

  2.    Zaburzenia słuchu (niedosłuch).

  3.    Trudności koordynacji pracy wiązadeł głosowych z artykulacją nasady. Zakłócona jest praca mięśni przywodzących i napinających wiązadła głosowe, warunkujących ich drgania.

  4.    Niedokształcenie...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /12.03.2013 Znaków /880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są przyczyny sygmatyzmu?

  1. Nieprawidłowa budowa narządów artykulaeyjnych: głównie języka (język zbyt duży, zbyt gruby, krótkie wędzidełko pod-językowe).

  -    zniekształcenie zgryzu, które powoduje brak dentalizacji (przede wszystkim zgryz otwarty, lecz również przodozgryz - progcnia i tyłozgryz),

  -    anomalie zębowe...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /12.03.2013 Znaków /2 323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak w polskiej literaturze przedmiotu dzieli się dyslalię?

  Jak już wielokrotnie wzmiankowano, znaczne zróżnicowanie terminologiczne, różny zakres i rozumienie tych samych terminów - to dość częste zjawisko w polskiej logopedii. W przypadku dyslalii zróżnicowanie to wynika z różnego zakresu pojęcia dyslalia oraz z pewnej tradycji, która wyrosła na gruncie...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /12.03.2013 Znaków /16 747

  praca w formacie txt

Do góry