Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Jak na przestrzeni lat zmieniała się terminologia oraz wartości progów słyszenia przy uszkodzeniu słuchu?

  Dynamiczny rozwój audiometrii oraz postęp w zakresie rozwiązań technicznych i sposobów terapii spowodował, że na przestrzeni lat granica między głuchotą a niedosluchcm wciąż się obniża. Ukazują to liczne klasyfikacje wad słuchu, z których wynika, że początkowo graniczną wartością było 70-80...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /5 780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest upośledzenie umysłowe?

  Upośledzenie umysłowe oznacza stan obniżonej sprawności intelektualnej, powstały w okresie rozwojowym, a związany z zaburzeniami procesu dojrzewania, uczenia się i przystosowania. Należy podkreślić, że upośledzenie nie jest chorobą, lecz stanem. Niedorozwój głębszego stopnia jest na ogół...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /1 216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to znaczy słyszeć i jakie są konsekwencje uszkodzenia narządu słuchu dla rozumienia mowy?

  Słyszeć - znaczy odbierać dźwięki kanałem słuchowym. Proces odbioru i rozumienia dźwięków zachodzi dzięki aparatowi przewodzeniowemu (ucho zewnętrzne, ucho środkowe i część ucha wewnętrznego) ora?; aparatowi odbiorczemu (narząd Corliego. nerw słuchowy, drogi słuchowe centralne, prowadzące...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /9 562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaki jest model rozwoju mowy u upośledzonych umysłowo?

  Są dwa zasadnicze modele rozwoju mowy osób upośledzonych umysłowo. Pierwszy dotyczy osób lekko upośledzonych umysłowo, drugi jednostek głębiej upoś 1 edzonych.

  Model rozwoju mowy osób lekko niedorozwiniętych umysłowo nie różni się zasadniczo od modelu rozwoju mowy osób z normą intelektualną...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /2 183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaka jest różnica między pojęciami: niedosłuch i głuchota?

  W starszych opracowaniach wyraźnie rozróżnia się te dwa terminy. Granicę między niedosłuchem a głuchotą (obecnie głębokim upośledzeniem słuchu) wyznacza stopień ubytku słuchu. Niedosłuchy najczęściej wiązano z uszkodzeniami typu przewodzeniowego, rzadziej mieszanego. Za granicę niedosluchu...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /1 893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaka jest zależność między upośledzeniem umysłowym a opóźnieniem rozwoju mowy?

  Wszystkie dzieci upośledzone umysłowo są jednocześnie opóźnione w rozwoju mowy, ale tylko niektóre dzieci opóźnione w rozwoju mowy są upośledzone umysłowo. Dzieje się tak dlatego, że opóźnienie językowe jest uzależnione od kilku podstawowych czynników, do których zalicza się: upośledzenie...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /7 124

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są przyczyny palatolalii?

  Podniebienie (palatum), tworzące sklepienie jamy ustnej, składa się z:

  1.    części przedniej, tzw. podniebienia twardego (łac. palatum durum), które dzieli się na praepalatum i postpalatum. Jest ono utworzone z kości pokrytych błoną śluzową;

  2.    części tylnej, tzw. podniebienia miękkiego (łac...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /4 740

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaka jest zależność między upośledzeniem umysłowym a zaburzeniami mowy?

  U osób upośledzanych umysłowo występują le same zaburzenia mowy. co u jednostek z normą intelektualną. Dlatego termin uligofazja jest mało precyzyjny i nie ukazuje specyfiki mowy niedorozwiniętych umysłowo. Istota zaburzeń mowy u upośledzonych umysłowo polega na ich występowaniu na tle opóźnionego...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /6 918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są hipotezy na temat patomechanizmu powstawania rozszczepów?

  Istnieje wiele koncepcji na temat patomechanizmu powstawania rozszczepów. Do najważniejszych z nich należą:

  1. teoria Bardacha (1967), który uważa, że ruch płytek podniebicnnych zależy od działania czynników określanych jako „własna siła wewnętrzna”. Brak tej swoistej siły powoduje niezrastanie...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /1 097

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest niepłynność mówienia?

  Każdy mówca wypowiada się czasem niepłynnic, szczególnie gdy jest zmęczony lub zdenerwowany. Dlatego nieplynność mówienia jest zjawiskiem uniwersalnym. Do podstawowych jej objawów należy:

  powtarzanie głosek (m- m- m- mama), sylab (ma- ma- mama), słów (marnowania), części zdań (mama idzie- mama...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /Eustachy777 Dodano /13.03.2013 Znaków /2 392

  praca w formacie txt

Do góry