Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Rodzaj Eikenella

  Jedynym gatunkiem tego rodzaju jest Eikenella corrodens występująca w górnych drogach oddechowych i w przewodzie pokarmowym u ludzi. Jest warunkowo chorobotwórcza. wywołuje infekcje oportunistyczne u osób o obniżonej odporności i z chorobami bądź urazami jamy ustnej.

  E. corrodens to polimorficzna, często...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaj Haemophilus

  Rodzaj Haemophilus obejmuje kilkanaście gatunków. W tabeli 8.1 przedstawiono gatunki związane z człowiekiem i ich znaczenie kliniczne. Pałeczki te występują u ludzi na błonach śluzowych górnych dróg oddechowych jako fizjologiczna flora bakteryjna, ale niektóre gatunki mogą też wywoływać infekcje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /4 417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaj Pasteurella

  Rodzaj ten obejmuje wiele gatunków powszechnie występujących jako komensale w drogach oddechowych i w' przewodzie pokarmowym zwierząt domowych i dzikich. Gatunkiem izolowanym z materiałów klinicznych od ludzi jest wytwarzająca otoczkę Pasteurella multocida. Może ona wywoływać zakażenia ran po ugryzieniach...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaj Actinobacillus

  Pałeczki tego rodzaju kolonizują drogi oddechowe ludzi i zwierząt. Mogą wywoływać choroby u zwierząt, czasami bywają przyczyną chorób u ludzi. Mogą zakażać rany po ugryzieniach przez zwierzęta, a czasem wywoływać zapalenie szpiku kostnego, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, infekcje dróg moczowych...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaj Cardiobacterium

  Jedyny gatunek tego rodzaju Cardiobacterium Jiominis stanowi część fizjologicznej flory bakteryjnej górnych dróg oddechowych niemal u 70% ludzi, może być także obecny w przewodzie pokarmowym. Jest oportunistycznie chorobotwórczy, izolowano go z krwi pacjentów z zapaleniem wsierdzia.

  Cardiobacterium...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /841

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaj Neisseria

  Do rodzaju Neisseria należy 21 gatunków. Naturalnym środowiskiem ich bytowania są błony śluzowe układu oddechowego oraz moczowo-płciowego człowieka i innych ssaków. Tylko dwa gatunki:Neisseria gonorrhoeae i Neisseria meningitidis są bezwzględnie chorobotwórcze. Chorobotwórczość dotyczy wyłącznie...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /8 216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje Saccharomonospora, Saccharopylospora, Thermoactinomyces

  Są to termofilne promieniowce występujące w glebie i w wodzie, w sianie, słomie, bawełnie, trzcinie cukrowej i na ziarnach zbóż. Optymalną temperaturą wzrostu dla tych drobnoustrojów jest temperatura 50-55°C. Wdychanie spor wytwarzanych przez te bakterie może wywołać schorzenie o podłożu alergicznym -...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaj Actinomyces

  Bakterie rodzaju Actinomyces stanowią fizjologiczną mikroflorę błon śluzowych człowieka i zwierząt. Bakterie tc nic występują w środowisku. Znaleźć je można na śluzówkach górnych dróg oddechowych, przewodu pokarmowego, w drogach moczowo-płciowych. Głównym miejscem ich bytowania jest jednak jama...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /2 743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaj Listeria

  Głównym siedliskiem pałeczek Usterki jest gleba i gnijące rośliny. Występują w wodach słodkich, słonych i ściekach. Stąd bakterie dostają się do przewodu pokarmowego licznych gatunków ssaków, między innymi bydła i owiec, a także ptaków domowych i dzikich oraz stawonogów. Wszystkie produkty...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /8 136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaj Lactobacillus

  Bakterie te występują w wodzie, ściekach, na roślinach, produktach spożywczych oraz w organizmie człowieka i stałocieplnych zwierząt. Wykorzystywane są także w procesach fermentacyjnych. U człowieka stanowią składniki fizjologicznej flory jamy ustnej i przewodu pokarmowego - zwłaszcza u niemowląt...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /3 436

  praca w formacie txt

Do góry