Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Jak realizowane są kolejne etapy postępowania diagnostycznego w przypadku dyslalii?

  I etap Określenie problemu

  1. Badania wstępne

  Zgodnie z ogólną metodyką diagnozy logopedycznej, w każdym badaniu niezależnie od rodzaju zaburzenia istnieją pewne stale, powtarzające się czynności, takie jak: wywiad, obserwacja i badania podstuwowe, których celem jesl wyodrębnienie problemu.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /10 551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co jest celem terapii wad wymowy?

  Celem terapii artykulacyjncj (terapii wad wymowy) jest usunięcie wszelkich form wadliwych rculizucji dźwięków i wytworzenie na ich miejsce nowych, prawidłowych. a następnie - utrwalenie ich w mowie kontrolowanej i spontanicznej.

  Pojęcie wadliwe formy realizacji dźwięków oznacza przede wszystkim...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Od czego zależy efektywność terapii zaburzeń dysartrycznych?

  O efektywności programu logopedycznej terapii dysartrii decyduje wiełe czynników. Do najważniejszych z nich według A. Lewandowskiego i Z. Tarkowskiego (1989, 141) - należą:

  -    rodzaj i stopień ciężkości dysartrii,

  -    rozległość zaburzeń jej towarzyszących,

  -    motywacja pacjenta,

  -...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diagnoza i terapia zaburzeń artykulacji (dyslalii)

  Dyslalia to wszelkie zaburzenia wymowy jednego, kilku, bądź wielu dźwięków. przejawiające się ich deformowaniem (dyslalia właściwa), zastępowaniem (paralalia) lub opuszczaniem (mogilalia), które to wady powodują, że w efekcie powstają brzmienia odbiegające od ogólnie przyjętej normy...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co jest celem diagnozy logopedycznej w przypadku dyslalii?

  Diagnoza logopedyczna ma na celu ustalenie:

  -    nieprawidłowo realizowanych głosek oraz sposobu ich wymowy.

  -    przyczyn wadliwej artykulacji,

  -    wpływu wady na przebieg procesu porozumiewania,

  -    skutków zaburzenia,

  -    pierwotnych i wtórnych objawów wady wymowy (tj. rodzaju wady i jej wpływu na...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diagnoza i terapia dysartrii

  Uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego może prowadzić do różnych zaburzeń rozwoju motorycznego. Istnieją trzy stopnic upośledzenia ruchowego:

  a)    lekki - dziecko chodzi, mówi i jedynie jego ruchy są niezgrabne,

  b)    umiarkowany dziecko chodzi niepewnie, ma trudności w kontrolowaniu ruchów rąk. a...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /1 119

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co jest celem diagnoz dysartrii?

  Dziecko z zaburzeniami dysartrycznymi najczęściej trafia do logopedy już z rozpoznaniem choroby (mózgowe porażenie dziecięce czy inne zespoły pora-żenne), klórcj towarzyszą zaburzenia mowy. Logopeda dysponuje więc zazwyczaj pełnym zestawem wyników budań lekarskich, psychologicznych i innych, które...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaki jest schemat postępowania badawczego w przypadku dysartrii?

  Sformułowany cel diagnozy logopedycznej wyznacza w przypadku dysartrii odpowiednią kolejność kroków postępowania diagnostycznego. Ogólny schemat badania logopedycznego ulega więc pewnej modyfikacji i wygląda następująco:

  I.    Określenie problemu

  1.    Badania specjalistyczne.

  2.    Badania...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak realizowane są kolejne etapy postępowania diagnostycznego w przypadku dysartrii?

  I etap Określenie problemu

  Celem tego etapu jesl stwierdzenie, na czym polega problem pacjenta, czy rzeczywiście zgłaszane trudności mają charakter zaburzeń dysartrycznych.

  1. Badania specjalistyczne

  Jak już wspomniano, w przypadku zaburzeń dysartrycznych dziecko najczęściej trafia do logopedy z...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /9 069

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co jest celem terapii dysartrii?

  Dysartna jest jednym z cięższych zaburzeń mowy. Istotą terapii logopedycznej nic jest nauczenie pacjenta bezbłędnej wymowy, lecz doprowadzenie do sy-luacji, by jego wypowiedzi były zrozumiale dla otoczenia, a więc by spełniały funkcję komunikacyjną i tym samym umożliwiły mu porozumiewanie się z...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /13.03.2013 Znaków /1 065

  praca w formacie txt

Do góry