Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Rodzaj Bordetella

  Krztusiec jest chorobą wieku dziecięcego, choć może także występować wśród młodzieży i dorosłych. Do zakażenia dochodzi bezpośrednio, drogą kropelkową. Poza organizmem gospodarza pałeczki szybko giną. Typowymi objawami klinicznymi choroby są charakterystyczne napady kaszlowe, którym towarzyszą...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /1 842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaj Citrobacter

  Pałeczki Citrobacter stanowią florę jelitową zdrowych ludzi. Poza jelitem są to bakterie oportunistycznc wywołujące najczęściej zakażenia dróg moczowych i układu oddechowego. Mogą osiągać szeroki zakres oporności na antybiotyki i wywoływać infekcje szpitalne.

  Rodzaj obejmuje już dwanaście...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /886

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaj Brucella

  Pałeczki z rodzaju Brucella rosną na pożywkach wzbogaconych. Materiałem, w którym bada się obecność bakterii, jest zwykle krew. Posiewa się ją najczęściej na podłoża płynne: wyciąg mózgowo-sercowy (BHI) lub bulion tryptozowo-sojowy (TSB). W ofertach wielu firm dostępne jest specjalne płynne...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /2 922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaj Yersinia

  Rezerwuarem pałeczek tego rodzaju są zwierzęta zarówno dzikie, jak i hodowlane. W jego obrębie wyodrębniono kilkanaście gatunków. Dla człowieka chorobotwórcze są Yersinia enterocolitica subsp.enterocolitica - pałeczka jersiniozy, Yersinia pseudo-luberculosis subsp.pseudotuberculosis - dawniej nazywana...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /3 150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje Legionella, Tatlockia, Fluriobacter

  Rodzaje Legionella, Fluriobacter, Tatlockia obejmują prawic 50 gatunków. Uważa się, że około 20 z nich jest związanych z zakażeniami u ludzi. W większości udokumentowanych przypadków czynnikiem etiologicznym infekcji były szczepy L. pneu-mophila subsp. pneumophila. Są to przede wszystkim szczepy...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /3 090

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaj Serratia

  Większość pałeczek tego rodzaju to saprofity i komensale. Spośród kilkunastu dotychczas opisanych gatunków istotne znaczenie kliniczne ma jedynie Serratia marcescens subsp. marcescens, pałeczka odpowiedzialna za zakażenia nabyte w szpitalu, w szczególności dotyczące dróg moczowych, wsierdzia, ale lakżc...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /1 774

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaj Acinetobacter

  Do rodzaju Acinetobacter należy 16 gatunków, z których najważniejsze z klinicznego punktu widzenia są Acinetobacter baumannii i Acinetobacter Iwoffii oraz izolowane rzadziej Acinetobacter calcoaceticus i Acinetobacter haemolyticus.

  Naturalnym miejscem bytowania tych drobnoustrojów jest środowisko...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /2 994

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaj Aeromonas

  Są to bakterie szeroko rozprzestrzenione w przyrodzie - w środowiskach wodnych i wilgotnych.

  Rodzaj Aeromonas uważany jest za najistotniejszy czynnik etiologiczny zakażeń ryb wód ciepłych. Znaczenie kliniczne dla człowieka mają przede wszystkim trzy gatunki:Aeromonas...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /2 317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaj Calymmatobacterium (obecnie Klebsiella)

  Reklasyfikacja jedynego przedstawiciela rodzaju Calymmatobacterium do rodzaju Klebsiella, a tym samym rodziny Enterobacteriaceae wynika z przyjętej w nowej taksonomii zasady poszukiwania podobieństw filogenetycznych. Jednak fenotypowe podobieństwo do innych pałeczek Enterobacteriaceae jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /1 563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaj Moraxella

  Rodzaj ten obejmuje kilkanaście gatunków, a jego przedstawiciele stanowią fizjologiczną florę organizmu kolonizując błony śluzowe układu oddechowego i układu moczowo-płciowego. Rzadko wywołują choroby u ludzi. Gatunkiem najczęściej izolowanym od ludzi jest zasiedlająca górne drogi...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /06.05.2014 Znaków /1 067

  praca w formacie txt

Do góry