Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Co to są neologizmy (czy parafazje neologistyczne)?

  Cechą charakterystyczną afazji żargonowej jest występowanie licznych izw. neologizmów, czyli zbitek fonemów mających pewną strukturę fonolo-giczną, czasami również morfologiczną, ale nie stanowiących prawdziwych wyrazów w żadnym języku. W najczystszej postaci afazji żargonowej słowa tego...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /2 539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy afazja może występować wśród pacjentów z uszkodzeniem prawej półkuli mózgu?

  Tak. U niektórych osób leworęcznych (choć - wbrew pewnej „powszechnie znanej” prawidłowości nie u wszystkich) strategiczny dla mowy obszar znaj duje się w prawej półkuli mózgu, która w ich przypadku jest „dominująca”, przynajmniej dla mowy. Uszkodzenie odpowiednich obszarów w prawej półkuli mózgu...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /5 889

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest agramatyzm?

  Wszelkie procesy językowe zachodzące w umyśle (mózgu) można podzielić na dwie główne kategorie: procesy paradygm a tycz tie i procesy syntaktyczne (Jakobson 1964). Procesy paradygmatyczne dotyczą kojarzenia określonych ciągów dźwiękowych fonemy, morfemy z określoną treścią, innymi słowy: dotyczą...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /9 054

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diagnoza chorego z afazją

  Ostatnia dekada XX w. i pierwsze lala trzeciego milenium to okres ogromnego postępu w afazjologii. Dzięki m.in. rozwojowi technik informacyjnych, a przede wszystkim izw. sztucznej inleligcncji, o wiele lepiej niż przed laty rozumiemy strukturę sieci ncuronulnych i teoretyczne podstawy przebiegu procesów...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /10 215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie metody niekonwencjonalne sprawdzają się w terapii dysortografii?

  Do polecanych w tym względzie należą metody mnemotechniczne. Na szczególną uwagę zasługuje metoda asocjacyjna, polegająca na tworzeniu wyrazów bazowych i kojarzeniu wyrazów z trudnością ortograficzną z określonym desy-gnalcm, np. h - huśtawka; ch - choinka: na huśtawce siedzi hokeista, który pije...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /2 308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są charakterystyczne zaburzenia językowe przejawiane przez chorych z afazją czuciową (percepcyjną, płynną, dekodującą)?

  Afazja czuciowa (percepcyjną, płynna, dekodująca.) cechuje się niemożnością rozumienia przez chorego znaczenia słów i tekstu słownego, co sprawia, żc nie pojmuje on sensu cudzych wypowiedzi i nic nadaje sensu własnym wypowiedziom, W afazji płynnej tempo mówienia chorych jest podobne jak w normie;...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /2 278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest afazja?

  Dokładne znaczenie terminu afazja (ze starogreckicgo aphates - osoba nicmówiąca) od lat budzi wiele kontrowersji. Od 1864 r., kiedy to Trousseau wprowadził termin a fa z j a zastępując nim używany przez Broca (1861) termin afemia, powstało kilkaset definicji afazji, opracowanych z punktu widzenia różnych...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /6 229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak sprawdzać i poprawiać prace pisemne uczniów z dysortografią?

  W przypadku dzieci młodszych najlepszą formą poprawy błędu jesl zaklejenie całego wyrazu paskiem papieru (lub wymazanie korektorem) i napisanie poprawnej formy. Jeśli nauczyciel nie ma takiej możliwości (brak czasu, duża liczba błędów), to powinien błąd lub wyraz przekreślić (najlepiej...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /1 423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są przyczyny afazji?

  Zgodnie z zaproponowaną powyżej definicją, afazja powstaje zawsze w wyniku uszkodzenia mózgu, które może być związane z różnymi przyczynami. Należą tu:

  -    schorzenia naczyniowe (udar mózgu o charakterze niedokrwiennym oraz wylew krwi do mózgu),

  -    urazy czaszkowo-mózgowe,

  -    zmiany...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /2 945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jaki sposób dziecko powinno poprawiać popełnione przez siebie błędy w pisowni?

  Najlepszym sposobem poprawiania przez ucznia błędów i jednocześnie zapamiętania prawidłowej pisowni jesl tworzenie przezeń rodziny wyrazów, czyli łączenie poprawy z analizą morfologiczną wyrazu, np. kształt kształtować, wykształcenie, kształtny, ukształtowanie, zniekształcony, dokształcanie...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /1 481

  praca w formacie txt

Do góry