Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Terapia chorego z afazją

  W stosunku do dużej liczby chorych z zaburzeniami mowy będącymi następstwem uszkodzenia mózgu, za mało jcsl ośrodków, które mogłyby zapewnić chorym stale i regularne ćwiczenia mowy. Mimo że pożądana jesi w tym względzie ścisła współpraca całego zespołu leczącego, to w praktyce, z powodu...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /3 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak można badać zaburzenia dyskursu?

  W literaturze afazjologiczncj można znaleźć różne sposoby badania dyskursu, przy czym należy przyznać, żc większość tych metod, bez względu na ich ewentualne walory naukowe, nic nadaje się do stosowania w codziennej praktyce klinicznej. Wielu logopedom badanie dyskursu może wydawać się nawet...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /3 553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak ocenić zdolność funkcjonalnego porozumiewania się chorych z afazją?

  Istnieje wiele sposobów oceny zdolności funkcjonalnego porozumiewania się chorych z afazją, jednak najbardziej popularne są kwestionariusze, które mogą dostarczyć wielu informacji o chorym. Jak podaje podręcznik Afazjologia (Pąchalska 1999), jednym z pierwszych w święcie kwestionariuszy oceniających...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /7 883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na jakiej podstawie formułujemy hipotezy dotyczące diagnozy afazji?

  Istnieją liczne badania podstawowe, które w zależności od wskazań i informacji opracowanych we wczesnej fazie badania pacjenta można stosować w celu sformułowania bardziej dokładnych hipotez na tema) jego problemów w zakresie języka i mowy. Chodzi tu o takie badania, ukierunkowane na poszczególne...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /3 839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega weryfikacja hipotez dotyczących diagnozy afazji?

  Jak wielokrotnie podkreślała autorka w tym rozdziale, szeroko rozumianą diagnozę ustalamy w sposób dynamiczny i heurystyczny przez cały okres kontaktu z pacjentem (Pąchalska, MacQuccn 2002 a), na postawie przyjętej przez nas definicji afazji z jednej strony, z drugiej zaś na podstawie naszej obserwacji...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /2 518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Do czego służy orientacyjne badanie mowy?

  Orientacyjne badanie mowy polega przede wszystkim na zastosowaniu przesiewowego lestu badania mowy Taki test ma na celu stwierdzenie, czy dany pacjent cierpi na afazję. czy też nie. Logopeda powinien jednak pamiętać, żc jest to wyłącznic orientacyjne badanie mowy i nie stanowi ono ani nic zastępuje...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /4 491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie testy przesiewowego badania afazji są dostępne na polskim rynku?

  W chwili obecnej na polskim rynku istnieją dwa testy przesiewowego badania afazji:

  przesiewowy test badania afazji (An Aphasia Screening Test) opublikowany w wersji angielskiej przez Whurr (1983) w autoryzowanej wersji polskiej opracowanej przez autorkę niniejszego rozdziału (Pąchalska 1994),

  test...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /1 405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest wywiad kliniczny?

  W kontekście pracy klinicznej określenie wywiad kliniczny należy rozumieć dość szeroko, a zarazem niemal w tym samym sensie, w którym mówimy o wywiadzie wojskowym. Tak rozumiany wywiad kliniczny obejmuje całość procesu zbierania informacji o pacjencie i jego problemach z różnorodnych źródeł i...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /2 864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co można uzyskać z rozmowy wstępnej przeprowadzonej z chorym z afazją?

  Z pierwszych kontaktów z pacjentem skierowanym do logopedy doświadczony klinicysta może się dowiedzieć bardzo dużo, albowiem w trakcie normalnej rozmowy, chociażby trwającej tylko kilka minut, mogą manifestować się niemal wszystkie najważniejsze zaburzenia mowy. Rozmowa ta pozwala z reguły na...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /2 921

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dlaczego diagnostyka logopedyczna jest ważna, jeżeli pacjent z afazją ma już rozpoznanie neurologa?

  Potrzebę prowadzenia diagnozy logopedycznej autorka chciałaby uzasadnić z punklu widzenia teoretycznego i praktycznego.

  Z punktu widzenia teorii należy przypomnieć, że słowo logopedia pochodzi z dwóch wyrazów starogreckich: logos i paideia. Ten ostatni człon, choć jcsl wiązany ze starogreckim słowem...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /1 832

  praca w formacie txt

Do góry