Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Jakie są podstawowe pytania diagnostyczne dotyczące dysartrii?

  Diagnoza dysarlrii zmierza da udzielenia odpowiedzi na następujące pytania:

  -    Czy obserwowane zaburzenie jest na pewno dysartrią, a nic dyslalią, afazją motoryczną czy jąkaniem?

  Z jakim rodzajem dysarlrii mamy do czynienia?

  -    Jaki jesi profil dysatrii?

  -    Jaki jcsl związek między dysartrią a...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym charakteryzuje się infantylizm terapeutyczny?

  Kardynalnym błędem jest twierdzenie, że praca logopedyczna z osobą dorosłą ma przebiegać podobnie jak z dzieckiem. Prowadzi to do nagminnej i n -fnntylizacji zajęć, podczas których:

  - traktuje się dorosłego jak dziecko i lo niezbyt rozgarnięte.

  korzysta się z pomocy dydaktycznych przeznaczonych...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaka jest istota dysartrii?

  Dysartria jest zaburzeniem oddechowo-fonacyjno-artykulacyjnym wynikającym z uszkodzenia ośrodków i dróg unerwiających aparat mówienia (Dysartria 1999). Jej istotę stanowią:

  -    dysfunkcje motorycznc zmniejszające zrozumiałość wypowiedzi,

  -    obniżenie sprawności komunikacyjnej i gotowości do...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są objawy poszczególnych rodzajów dysartrii, kategoryzowanej w zależności od poziomu uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego?

  Pojęcie dysartrin oznacza wicie objawów, klórc w zależności od poziomu uszkodzenia wykształciły się w odrębne syndromy. Przy wszystkich typach dysaririi obserwuje się zaburzenia napięcia mięśniowego.

  Napięcie mięśniowe może być zbyt duże co określane jest mianem hipertoni. Hipertonia występuje...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /9 622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co jest istotą dysartrii i anartrii występujących u ludzi dorosłych?

  Terminem dysartria (łac. dysarthria; w literaturze medycznej: dyzartria) określa się:

  •    zaburzenia mowy wynikające z uszkodzenia ośrodków i dróg unerwiających narządy mowy Wskutek uszkodzeń o różnym stopniu i rozległości powstają zakłócenia w napięciu mięśni biorących udział w akcie mowy...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /3 150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak prowadzi się terapię zaburzeń pisania i czytania?

  W procesie terapii funkcji pisania sprawą pierwszoplanową, którą musimy ustalić jest to. czy chory będzie posługiwać się prawą czy lewą ręką, tj. czy stopień niedowładu prawej ręki pozwala na posłużenie się nią w pisaniu. Jeżeli ruchy prawej ręki są względnie zachowane, należy je...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /3 685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak dzieli się dysartrię według kryterium przyczynowego?

  Istnieje kilka przyczyn dysartrii, które jednocześnie slanowią podstawę jej rozróżnienia. Na podstawie kryterium przyczynowego powstała zarówno klasyfikacja M. Sovaka (1978). jak i I. Styczek (1980). Autorzy ci wyróżniają następujące rodzaje dysartrii:

  •    dysartrię korową powstałą w wyniku...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /1 260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są metody terapii chorego z afazją całkowitą?

  W praktyce klinicznej występują (i to nawel stosunkowo częslo) przypadki tak głębokich zaburzeń mowy, że obejmują one praklycznie wszyslkie części składowe mowy (rozumienie, mówienie, w tym powtarzanie, nazywanie oraz pisanie i czytanie). Niemożliwe jcsl wtedy jakiekolwiek językowe porozumiewanie...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /16 270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie ćwiczenia stosuje się w przypadku apraksji mowy?

  Apraksja mowy stanowi zaburzenie na pograniczu afazji nieplynncj i dyzar-trii: chory ma wyobrażenie dohrze zbudowanej wypowiedzi, ale nie jest w stanie jej zrealizować. Mowa jest raczej płynna, bez ccch czysto motorycznych trudności o łypie dyzarlrii, jednak pełna przejęzyczeń i cechowana...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /5 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są przyczyny dysartrii u dorosłych?

  Dysartria jest zaburzeniem mowy wynikającym z uszkodzenia ośrodków ruchowych kory, dróg piramidowych (korowo-jądrowych), układu pozapiramidowego, móżdżku, «i lakże obwodowego neuronu ruchowego. Anatomicznie może być spowodowana uszkodzeniem w obrębie mózgu, pnia mózgu, móżdżku, nerwów obwodowych...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /4 045

  praca w formacie txt

Do góry