Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Na czym polega diagnoza różnicowa?

  Diagnoza różnicowa ma na celu odróżnienie dysarlrii od dyslaiii, afazji, jąkania. Afazja motoryczna, dysartria i dyslalia należą do motorycznych zaburzeń mowy Można jc więc mylić. Podstawowa różnica między nimi polega na tym. źe afazja jest wynikiem uszkodzenia struktur korowych, dysartria - struktur...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /1 387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega motywowanie pacjenta do terapii?

  Trudno zgodzić się z poglądem dowodzącym, iż jeżeli pacjent nie chce podjąć terapii, to nie należy go do niej nakłaniać. Taka opinia jcsl wygodna, ale i niebezpieczna. Jcsl wygodna dla logopedów zatrudnionych w instytucjach państwowych, którzy nic muszą zabiegać o klienta i mogą go odesłać...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /5 367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są rodzaje dysartrii?

  Są różne rodzaje dysartrii. Dla logopedów najważniejsze znaczenie ma klasyfikacja objawowa, albowiem mają oni dostęp jedynie do symptomów, na temat przyczyn zaś mogą spekulować.

  W typologii dysartrii istotne jest przyjęcie odpowiednich kryteriów. Mają mieć one znaczenie nic tylko diagnostyczno, ale...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /2 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak budować kontakt z pacjentem z dysartrią?

  Nawiązanie i rozwijanie kontaktu między pacjentem a terapeutą jest podstawowym warunkiem skuteczności terapii, z czego nic zdają sobie sprawy logopedzi, dla których najważniejsze są metody, techniki i interwencje. Tymczasem są one jedynie pretekstem do podtrzymania specyficznej więzi i współpracy z...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /3 788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak określić profil dysartrii?

  Należy ustalić nic tylko rodzaj dysartrii, ale i profil towarzyszących jej dysfunkcji motorycznych i komunikacyjnych. Służy do tego test dysartrii, opracowany przez Z. Tarkowskiego, I. Gałkowską i B. Tomik. Test ten składa się z 5 następujących podtestósv:

  -    Podstest I: Komunikacja słowna. Jest...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /1 654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Po co i jak zawierać kontrakt terapeutyczny?

  Kontrakt terapeutyczny jesl to umowa między terapeutą a pacjentem lub jego opiekunem. Jesl to szczególne zobowiązanie obu stron do przestrzegania zasad terapii, które są ściśle określone. Poprawnie zawarty kontrakt określa wzajemne oczekiwania pacjenta i terapeuty oraz precyzuje relacje między nimi...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /1 712

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jaka jest motywacja do rozpoczęcia terapii osób z dysartrią?

  Motywacje dorosłego pacjcnta do rozpoczęcia terapii logopedycznej bywają różne. Rzadko jest nią pragnienie poprawy własnego funkcjonowania językowego i społecznego. Najczęściej pacjent podejmuje terapię w wyniku:

  presji rodziny, współmałżonka, przełożonego,

  przymusu instytucjonalnego...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak dzieli się dysartrię według kryterium objawowego?

  Najważniejszym objawem zaburzeń dysarirycznych są zaburzenia artykulacji, przy czym samogłoski są lepiej realizowane niż spółgłoski. W zależności od tego czy przeważa niedowład warg, czy podniebienia, na plan pierwszy wysuwają się trudności w tworzeniu albo spółgłosek wargowych {/). p, u\ /)...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /9 438

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jak prowadzić trening terapeutyczny?

  Nie ma treningu bez trenera. Logopeda w roli trenera powinien być: aktywny, stanowczy, konsekwentny, wymagający, sumienny, odpowiedzialny, empa-lyczny, analityczny, Wymienione ccchy nic są wzajemnie sprzeczne, lecz uzupełniają się. Można być aktywnym analitykiem, który analizuje sytuację i...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /1 690

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Na czym polega terapia osób z dysartrią?

  Terapia jest to umiejętność rozwiązywania problemów w celu osiągnięcia pozytywnych zmian. Zaburzenie mowy jesl trudnością, a nie problemem. Staje się nim dopiero wtedy, gdy stoi na drodze do osiągnięcia określonego cciu. Same ccic terapeutyczne mogą okazać się niezbyt mobilizujące dla pacjenta...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /847

  praca w formacie txt

Do góry