Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Jakie znaczenie dla percepcji tekstu ma tempo mowy?

  Warunkiem właściwej percepcji mowy przez odbiorcę (tj. jej rozczłonkowania i rozumienia zgodnie z intencją nadawcy) jest w dużej mierze odpowiednia dynamiczno-rytmiczna organizacja mówienia, oparta na współistnieniu i wzajemnym uzupełnianiu się wszystkich cech prozodycznych. Oprócz cech omówionych...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /3 199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie znaczenie ma siła głosu w komunikacji językowej?

  Kolejnym czynnikiem warunkującym odpowiednie rozumienie tekstu jest siła głosu (artykulacji), której różnicom towarzyszą różnice ciśnienia powietrza, wypełniającego narządy mowy. Ciśnienie panujące poniżej głośni (podkrtaniowe) wpływa na silniejsze łub słabsze wibrowanie wiązadeł...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /2 453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest wysokość oraz barwa głosu?

  Wysokość muzyczna dźwięków mowy odnosi się do wrażeń słuchowych człowieka i - ze względu na strukturę akustyczną - zależy przede wszystkim od częstości drgań wywołujących tc wrażenia. Ucho ludzkie reaguje wrażeniem na drgania proste, któiych częstotliwość wynosi od ok. 16 do 25 000 Hz...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /2 011

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są mechanizmy powstawania mowy?

  • Oddychanie

  Płuca, krtań oraz znajdujące się powyżej krtani jamy: ustna, gardłowa i nosowa stanowią swoisty, naturalny instrument muzyczny. Wypływające z płuc powietrze wprawia w drgania wiązadła głosowe mieszczące się w krtani. Przy pierwszej fazie aktu oddechowego - wdechu klatka piersiowa...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /6 550

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co oznaczają pojęcia: głos i mowa zastępcza?

  Istotą rehabilitacji laryngektomowanych jest nauczenie ich wytwarzania głosu i mowy zastępczej. Tradycyjnie uzyskiwanie głosu i mowy zastępczej polega na:

  1. wytworzeniu bani zapasowego powietrza w przełyku,

  2. wykorzystaniu fizjologicznego odruchu dźwięcznego odbijania się (ruclus), w wyniku...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /4 660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym charakteryzuje się polski akcent wyrazowy?

  Polski akcent wyrazowy ma charakter dynamiczny (przyciskowy). W tym typie akcentu sylaba akcentowana odznacza się nic tylko zwiększaną energią akustyczną, lecz również podwyższeniem tonu podstawowegp i wydłużeniem czasu jej trwania. Sylaba akcentowana charakteryzuje się także większą precyzją...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /5 280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie wyróżniamy typy wymowy? Z którym z nich wiąże się logopedia artystyczna?

  Jednym z najważniejszych kryteriów pozwalających klasyfikować typy wymowy jcsl staranność artykulacyjna. Cecha ta wiąże się z określaniem stopnia staranności, prawidłowości i dopuszczalności wypowiadanych przez nadawcę zarówno poszczególnych dźwięków mowy, jak i całych grup głoskowych w...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /5 688

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są sposoby komunikowania się laryngektomowanych z otoczeniem?

  W zasadzie laryngektomowanych można podzielić na tych, którzy nauczyli się posługiwać głosem i mową zastępczą i na takich, którzy umiejętności lej nie opanowali. Analizując sposoby komunikowania się bezkrianiowców z otoczeniem można wyróżnić:

  a)    chorych, którzy opanowali glos i mowę...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /2 639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie podstawowe pojęcia towarzyszą logopedii artystycznej?

  Logopedia artystyczna bardzo często korzysta zarówno w teorii, jak i w praktyce z podstawowego zakresu informacji i aparatu pojęciowego innych, pokrewnych jej dziedzin wiedzy. Wiąże się to z koniecznością opisywania określonych zagadnień z różnych punktów widzenia lub ich wykorzystywania dla celów...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /7 235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie metody wykorzystuje się w rehabilitacji głosu i mowy laryngektomowanych?

  Istotą rehabilitacji głosu i mowy przełykowej bezkrtaniowców jest „wytworzenie głosu zastępczego na skutek uformowania się pscudogłośni w przełyku, która przejmuje rolę generatora drgań. Do uzyskania głosu zastępczego wykorzystuje się zjawisko aerodynamiczne. Powietrze zgromadzone pod pewnym...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /4 574

  praca w formacie txt

Do góry