Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Aficydy

  W ochronie roślin, chem. środkimszycobójcze. Niektóre a. (np. pirymikarb)wywołują u mszyc produkcję feromonu alarmui dyspersję (rozproszenie się), wskutekczego owady nie mogą zakazić roślin wirusami.Mszyce odporne na te a. nie reagują wydzielaniemferomonu. Inne a. (np. deltametryna)nie indukują...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aerator

  1. ręczne narzędzie do przewietrzaniagleby, niszczenia skorupy i siewek chwastów.Zbudowane jest z kilku elementów roboczychw kształcie gwiazd wykonanych z blachy lubstal. prętów, obracających się na wspólnej osi.

  2. maszyna służąca do aeracji trawników, którejelementami roboczymi są ostro...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aflatoksyna

  Mikotoksyna o silnym działaniumutagennym i rakotwórczym wytwarzanaprzez różne gat. grzybów z rodzajuAspergillus podczas przechowywania artykułówspoż. i pasz w warunkach wysokiej wilgotności.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aeroby, tlenowce

  Organizmy, zwł. drobnoustroje,potrzebujące do swego rozwoju wolnegotlenu. Do tej grupy należy wiele bakteriipożytecznych w roln., np. azotobakter, nitryfikatory,bakterie brodawkowe. Zob. też anaeroby.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ablaktacja

  Szczepienie roślin przez nacięcie ipołączenie gałązek dwóch blisko siebie rosnącychdrzew i krzewów (bez oddzielania odrośliny macierzystej). Odcięcia zrazu od roślinymacierzystej dokonuje się dopiero po jegozrośnięciu z podkładką.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agenda 21

  Najważniejszy z dokumentów przyjętych na konferencji „Szczyt Ziemi” wRio de Janeiro w 1992 r., kreślący wizję stanuśrodowiska i ludzkości oraz wyznaczającyzadania globalne w ochr. środ. na wiek XXI.A. 21 zwraca uwagę na wspólnotę losów ludzi i losu przyrody oraz na konieczności zachowania równowagi...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  A (niem. anmoorig - przybagienny)

  W gleboznawstwie,dobrze zhumifikowana materiaorg., zakumulowana w miner. części gleby w warunkach hydromorfologicznych. Stosuje siędo poziomu gł. A, np. Aa.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co trzeba zrobić „aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa” (J. Słowacki, „Beniowski")?

  1. Ćwiczenia oddechowe połączone z relaksacją

  Ćwiczenia oddechowe, zwłaszcza na początku, nic powinny trwać długo. Wystarczy poświęcić na nie około 10-15 minut. Pozycja wyjściowa leżenie na plecach; nogi wyprostowane, oczy zamknięte, całe ciało rozluźnione.

  ■    Leżąc swobodnie, spróbuj...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /14 501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest intonacja i jak funkcjonuje w wypowiedzeniu?

  Złożona cecha prozodyczna, nazywana intonacją, niekiedy zwana też melodią mowy (Wierzchowska 1980, 221), to inaczej melodyczna charakterystyka wypowiedzenia (zdania), polegająca na zmianach wysokości tonu poszczególnych części lego zdania (fraz) w trakcie jego wypowiadania. W naturalnych warunkach...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /3 492

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie znaczenie ma iloczas w języku polskim?

  Czas trwania dźwięków mowy. zwany i I o c z a s e m, nic jest we współczesnej polszczyźnic stały, lecz zmienia się w zależności od miejsca głoski w sylabie lub w Izw zestroju akcentowym, w zależności od tempa mówienia, stylistycznego charakteru wypowiedzi ilp. Stały jest natomiast tzw. iloczas...

  Ocena / Przedmiot / Logopedia

  Autor /gorgiiiii Dodano /14.03.2013 Znaków /2 875

  praca w formacie txt

Do góry