Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Agrobiologia, biologia rolnicza

  Nauka o biol.podstawach uprawy i hodowli roślin orazchowu i hod. zwierząt. Wiąże ona teoretycznebadania w dziedzinie biol. z ich praktycznymzastosowaniem w rolnictwie, w celu zwiększeniaplonów roślin uprawnych i właściwościużytkowych zwierząt hodowlanych. A. zajmujesię m.in. aklimatyzacją roślin i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /710

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agrobiometria

  Nauka zajmująca się wykorzystaniemmetod statystycznych do opisu i analizyzagadnień rolniczych. Problematyka a. dotyczyplanowania i analizy doświadczeń, metod statystycznych w genetyce i hodowli, procesów stochastycznych i in. działań rachunku prawdopodobieństwa, statystyki mat. orazteorii eksperymentu w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aeroponika

  System produkcji roślinnej bezzastosowania środowiska stałego (uprawa ziemna) lub ciekłego (hydroponika). Woda isole miner. są rozpylane bezpośrednio na korzenieroślin w postaci aerozolu. Optymalniewytworzone sztuczne siedlisko pozwala nauzyskiwanie szybkiego wzrostu i rozwojuroślin.

  W szkółkarstwie a...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Acydofile

  Organizmy, które znajdują najkorzystniejszewarunki rozwoju w wodach lubglebach kwaśnych (pH 2,0–3,5). Do a. zaliczasię zarówno rośliny wyższe (np. turzyce,szczaw polny), jak i grzyby niższe (np. z rodzaju Penicillium, Aspergillus) oraz bakterie,np. fermentacji mlekowej.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aerosiew

  Siew rzutowy z samolotu lub śmigłowca.A. stosuje się z dobrym efektem zwł.do roślin jarych wczesnego siewu, co maszczególnie duże znaczenie w latach o niekorzystnymprzebiegu pogody, gdy nadmiernawilg. gleby uniemożliwia siew w optymalnymterminie.

  Czynnikiem ograniczającym użyciesamolotów jest przede...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /1 200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adaptacja

  Przystosowanie organizmów roślinnychi zwierzęcych do warunków środowiskaumożliwiające lepsze ich wykorzystanielub względne uniezależnienie od szkodliwychwpływów środowiska. Właściwości a. są dziedzicznei stanowią istotę ewolucji organizmów.

  Przykładem przystosowania się roślindo wegetacji w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aerozol

  Układ, w którym cząsteczki subst.stałych lub kropel cieczy są rozproszone wfazie gazowej. W przypadku pestycydów terminten dotyczy rozproszenia subst. aktywnejznajdującej się w stanie ciekłym.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adiuwanty (łac. adiuvare - pomagać, wspierać)

  Wspomagacze – subst. pomocnicze znajdującesię w środkach ochrony roślin obok subst.aktywnej lub też dodawane do cieczy roboczej,poprawiające jej skuteczność biol. poprzezmodyfikacje właściwości fiz. Funkcję a.spełniają środki powierzchniowo czynne (surfaktanty)oraz oleje roślinne czy miner. z...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /1 930

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aerozolowanie, zamgławianie

  Rozpylanie środków ochrony roślin w postaci aerozolu(mgły) za pomocą specjalnych wytwornicaerozoli, w których preparaty ulegają silnemurozdrobnieniu. Średnica kropel waha się od1 do 50 μm.

  Rozróżniamy aerozole gorące,zimne oraz freonowe. Aerozole gorące wytwarzane są za pomocą wytwornic pulsacyjnych.Z...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /1 484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aeracja

  Napowietrzanie, np. gleby za pomocąnarzędzi lub maszyn spulchniających; takżezabieg pielęgnacyjny na trawnikach intensywnieeksploatowanych. Wykonuje się go maszynamido napowietrzania zwanymi aeratorami,o wielorakich rozwiązaniach konstrukcyjnych.Pod wpływem a. masa korzeni trawwyraźnie się zwiększa, a...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /1 504

  praca w formacie txt

Do góry