Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Agroekotop (gr. agrós - grunt, pole + oikos - dom, gospodarstwo + tópos - miejsce, okolica)

  Zespół lokalnych warunków przyr. rolnictwa,jak wys. położenia terenu n.p.m., urzeźbienie,zadrzewienie, kategoria ciężkości gleb, kompleksprzydatności roln. gleb, usłonecznienie,temp., opady itp., kształtujących warunki życiaorganizmów żywych. Ob. coraz częściejzwraca się uwagę na krajobraz, mający...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agrotechnika

  1. ogół zabiegów stosowanychprzy uprawie roli i roślin w celu uzyskaniaobfitych plonów wysokiej jakości. Do zabiegówagrot. należą: uprawa roli, nawożenie,siew i sadzenie, nawadnianie, pielęgnowanie,ochrona roślin, zbiór i przechowywanie ziemiopłodów.Udoskonalenie i właściwe stosowaniea. umożliwia...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /1 421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agroklimatologia, klimatologia rolnicza

  Dział klimatologii zajmujący się badaniemwpływu klimatu na rośliny uprawne. Zob. też agroklimat.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /102

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agrofagi

  Niepożądane organizmy (patogeny,szkodniki i chwasty) szkodliwe dla roślinuprawnych, płodów rolnych oraz zwierząt.Straty powodowane przez a. na świecie wynosząok. 35%, a w Polsce ok. 15%. Straty zależąod rejonu, rośliny żywicielskiej i gat. a. WPolsce przeciętne szkody w plonach roślinuprawnych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /1 047

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agrolotnictwo, lotnictwo rolnicze

  Lotnictwo świadczące usługi roln. w zakresie ochronyroślin (np. opryskiwanie, zamgławianie), agrotechniki(np. siew, nawożenie) oraz zwalczaniaszkodników leśnych i pożarów lasów. Dozabiegów aparaturą a. nadają się plantacje odużych pow. (ponad 10 ha) pozbawione przeszkódterenowych (linie telef. i energ...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agrofenologia, fenologia rolnicza

  Nauka zajmująca się oceną warunków klim. dla potrzebrolnictwa, badaniem związków międzyrozwojem i plonowaniem roślin, pogodą azabiegami agrot., a także określaniem terminówpojawów poszczególnych stadiów rozwojowychszkodnika w powiązaniu z fazamirozwojowymi roślin wskaźnikowych.

  W oparciu o badania a...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /873

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agroekotechnika

  Zespół antropogenicznychzabiegów związanych z uprawą, nawożeniem,pielęgnowaniem, ochroną roślin oraz płodozmianamidostosowany do regionalnych warunków siedliska.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agroekologia, ekologia rolnicza

  Nauka badająca współzależności między żywymi organizmamipól uprawnych oraz wpływ na tewspółzależności zmian środowiska wskutekzabiegów mel., agrot., emisji przemysłowych iskażeń komunalnych. Obiektem zainteresowańa. jest zagadnienie wzajemnego dostosowania roślin i środowiska, w celu uzyskania...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agroekomelioracje

  System melioracji rolnychuwzględniający ochronę i rekultywację środowiskaprzyr.-rolniczego. Zob. też agromelioracja.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agroekosystem

  Najbardziej zantropogenizowany układ ekol. poddany stałemu działaniuagrot. A. różni się od ekosystemów naturalnychtym, że wśród producentów gł. rolę spełniająrośliny uprawne, zaś gł. konsumentamisą: człowiek i zwierzęta gospodarskie, gdytymczasem inni naturalni makrokonsumenci sąw miarę...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /1 276

  praca w formacie txt

Do góry