Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Anemogamia, wiatropylność

  Zapylanie roślin przez wiatr, np. żyta, kukurydzy, chmielu.Kwiaty roślin wiatropylnych mają wiele cechmorf. i biol. im tylko właściwych. Wytwarzająone olbrzymie ilości ziaren pyłku, zwykledrobnych i lekkich, unoszących się z dużąłatwością w powietrzu, co ułatwia zapylanieroślin. Ziarna pyłku...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /832

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antyfidanty

  Związki chem. hamujące żerowaniefitofaga lub jego czynności rozrodcze,np. zahamowanie składania przez niego jaj,lecz nie zabijające go i nie odstraszające. A.powodują zahamowanie pobierania pożywienia przez owady, co prowadzi do ich śmiercigłodowej. Pod względem chem. są to alkaloidy,glikozydy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antidotum

  Subst. podawana w celu przeciwdziałaniaskutkom zatrucia środkiem ochronyroślin lub inną trucizną. Może być przepisana ipodana tylko przez lekarza.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antytranspiranty

  Związki chem. obniżającetranspirację roślin. Do a. należą: hydroksysulfoniany,octan fenylortęciowy, kwas abscysynowy i in. A. wytwarzają na pow. liści cienką warstewkę nieprzepuszczającą pary wodnej, a przepuszczalną dla CO2 i O2.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antraknoza, zgorzel

  Choroba roślin wywołana gł. przez grzyby z rodzaju Colletotrichumi Kabatiella oraz stadia konidialne niektórych workowców. A. objawia się różnej wielkości ciemnymi, często zagłębionymi plamami inekrozami na liściach, łodygach i owocach.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anabioza (gr. anabiósis - ożywianie)

  Stan silnego ograniczenia procesów życiowych wniekorzystnych warunkach bytowania, umożliwiającyorganizmom roślinnym i zwierzęcymprzetrwanie. Organizmy w stanie a. są bardzoodporne na szkodliwe wpływy środowiska.Patogeny niektórych chorób (pierwotniaki,bakterie, grzyby) otaczają się grubą...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /1 222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anaeroby, beztlenowce

  Organizmy które mogążyć w środowisku beztlenowym, pozyskującenergię na drodze procesów oksydoredukcyjnych. Do tej grupy należą liczne bakterie (np. drobnoustroje fermentacyjne) i pasożyty jelit (pierwotniaki, robaki). Zob. też aeroby.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  An (antropogeniczny)

  W gleboznawstwie,poziom lub warstwa gleby wytworzona przez człowieka wskutek jego działalności gosp., z wyłączeniem uprawy roli, np. Aan.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Allelopatia

  Wzajemne oddziaływanie roślinpoprzez wydzielane fizjologicznie czynnesubst.: koliny, fitoncydy, marasminy, antybiotyki.Subst. te wydzielane przez żywy organizmroślinny lub uwalniane podczas rozkładujego resztek hamują lub pobudzają wzrost ikiełkowanie określonych współbytującychroślin bądź roślin...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /918

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Agrowłóknina

  Włóknina polipropylenowaprzeznaczona do płaskiego przykrywania roślinuprawnych, używana zwł. w warzywnictwie,sadownictwie, kwiaciarstwie oraz szkółkarstwieogrodn. i leśnym w celu zapewnieniaroślinom lepszych warunków wzrostu i poprawyich cech jakościowych.

  Zależnie odstruktury i ciężaru a. może być...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /3 386

  praca w formacie txt

Do góry