Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Behawior

  Zachowanie się zwierząt. Zróżnicowanie b. występuje w cyklach dziennych isezonowych w obrębie różnych gatunków, anawet różnych ras zwierząt. B. modyfikowanyjest przez środowisko w miarę wzrostuzwierząt. Wyróżnia się:

  1) b. podczas odżywianiasię;

  2) b. wydalania;

  3) b. seksualny;

  4) b...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bakterie brodawkowe

  B. glebowe z rodzaju Rhizobium i Bradyrhizobium żyjące w symbioziez roślinami motylkowatymi, które tworzą na swych korzeniach narośla, tzw. brodawki korzeniowe. Bakterie te mają zdolność wiązania wolnego azotu, dzięki czemu zaopatrująrośliny w azot (40–550 kg N/ha/rok).

  W wyniku tej symbiozy rośliny...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /1 707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bekon

  Odpowiednio obrobione (bez głowy,stópek i kręgosłupa) i peklowane półtusze wieprzowe z młodych i specjalnie żywionychtuczników mięsnych. Proces technol. produkcjib. składa się z uboju, obróbki, peklowaniaoraz pakowania i transportu. B. ma dużą wartośćtowarową i odżywczą, gdyż – pozbawionykości – w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /1 375

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bakteriocydy

  Chem. środki stosowane przeciwko chorobom wywoływanym przez bakterie.Do b. należą antybiotyki, sulfamidy, preparaty miedziowe i in.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bakteriofagi (gr. phagein - pożerać)

  Grupa wirusów mająca zdolność rozpuszczania komórekbakterii. Są szkodliwe, gdy atakująbakterie pożyteczne, np. bakterie brodawkoweroślin motylkowatych.

  Działalność b. odbija się ujemnie na wzroście roślin, obniżając ichplon wskutek głodu azotowego. Nadmiernyrozwój b. jest jedną z przyczyn...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bakterioza

  Choroba roślin wywołana przez bakterie, powodująca więdnięcie roślin, zgniliznę,plamistość, nekrozę. Przykładem b. jest:b. obwódkowa fasoli, b. pierścieniowa ziemniaka.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Azotobakter (Azotobacter)

  Wolno żyjąca wglebie bakteria tlenowa wzbogacająca glebę wazot (20 kg N/ha/rok) poprzez wiązanie go zpowietrza. A. wytwarza też subst. biol. czynnetypu wit., giberelin i auksyn korzystne dlarozwoju roślin. Występuje gł. w glebach żyznycho dobrej strukturze i obojętnym odczynie.

  Do najważniejszych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Autoseksing

  Zróżnicowanie barwy puchu piskląt uzależnione od płci (rasy płcioznaczne).Możliwość łatwego rozpoznawania płcinowo wylężonych piskląt na podstawie różnicyw barwie upierzenia ma duże znaczenie wpraktyce drobiarskiej, pozwala bowiem narozpoznawanie piskląt jednodniowych zgodniez ich przeznaczeniem (do...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Arestanty

  W ochronie roślin, związki chem.działające zazwyczaj na receptory smakowe lub węchowe fitofaga i zatrzymujące go na roślinie.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Autotrofizm, samożywność

  Zdolność wytwarzania przez rośliny zielone i niektóre bakterieorg. związków budulcowych i energet.(np. cukrów, aminokwasów, tłuszczów) zezwiązków nieorg.: CO2, H2O i in., w drodze fotosyntezy lub chemosyntezy. Zob. też heterotrofizm.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /282

  praca w formacie txt

Do góry