Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Bilardowanie

  Nieprawidłowy chód koniapolegający na rozrzucaniu nóg na boki. Kopytazataczają półkola do środka.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biocenologia

  Nauka badająca wpływ czynnikówśrodowiska na zespół organizmów w nimzamieszkujących (biocenozę).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biocenoza (gr. bios - życie + koinós - wspólny)

  Ogół organizmów zwierzęcych i roślinnychżyjących na określonym obszarze. Organizmyte są od siebie uzależnione i żyją w stanierównowagi dynamicznej, zanim warunki środowiskowenie ulegną zmianie. Komponencib. (populacje różnych gatunków) są związanilicznymi współzależnościami, wśród...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Belka polowa

  Element składowy opryskiwacza do opryskiwania upraw polowych w postaci kilku- lub kilkunasto metrowej rury przewodzącej ciecz, na której rozmieszczone są króćce z rozpylaczami.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /194

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezpiecznik korpusu pługa

  Mechanizm sprężynowy lub układ hydrauliczny zabezpieczający korpus pługa przed przeciążeniem. B.k. p. umożliwia odchylenie i samoczynny powrót korpusu płużnego do położenia wyjściowegopo ominięciu przeszkody, np. kamienia.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Azotobakteryna

  Szczepionka nawozowa dosporządzania zawiesiny dla roślin niemotylkowychzawierająca żywe komórki azotobakterawiążącego wolny azot z powietrza. Wysiewasię ją z nasionami (rzepaku, kapusty,buraka cukrowego), bulwami (ziemniaka) lubszczepi się nią korzenie rozsady (pomidora) wcelu wzmożenia rozwoju...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Balast

  1. nieaktywny nośnik pestycydu lub nawozu miner. ułatwiający ich stosowanie.

  2. część pobranych w paszy skł. pok., które nieprzyswojone przez organizm w procesie trawienia wydalane są z kałem.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Azotoks

  Polska nazwa insektycydu kontaktowegoprodukowanego na bazie DDT. Z powodu dużej toksyczności dla ssaków i dużej trwałości wycofany z użycia.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bank nasion

  Zbiór nagromadzonych w glebie nasion zdolnych do kiełkowania w najbardziej optymalnych warunkach dla danego gatunku.Wyróżnia się:

  1) b.n. krótkotrwałych – nasionazdolne do kiełkowania zaraz po osypaniu;

  2) b.n. długotrwałych – nasiona, które abyrozpoczęły kiełkowanie, muszą przejść okresspoczynku...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Azotyny

  Sole kwasu azotawego powstającem.in. w glebie jako pośrednie produkty nitryfikacjizwiązków amonowych lub denitryfikacjiazotanów. Wchłonięte do krwi a. mogąpowodować methemoglobinemię.

  Wysoki poziom a. w przewodzie pokarmowym możewywołać zatrucia zwierząt, prowadząc nawetdo śmierci. Zatruciom...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /812

  praca w formacie txt

Do góry