Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Biodegradacja (gr. bios - życie + łac. degradatio - obniżenie)

  Biochem. rozkład związkóworg. na prostsze składniki chem. przez organizmyżywe (pierwotniaki, bakterie, promieniowce,grzyby, glony, robaki). Termin ten, wodróżnieniu od terminu mineralizacja, używanyjest na ogół w odniesieniu do subst. szkodliwych,np. pestycydów. B. jest wykorzystywanaw biol. oczyszczalniach...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOEKSPERT

  Niezależna organizacja z siedzibąw Warszawie przeprowadzająca kontrolę gospodarstw ekologicznych w celu wystawienia im certyfikatu (zaświadczenia) będącego warunkiem uzyskania atestu ekologicznego.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biogaz, agrogaz

  Gaz powstający podczascieplnej fermentacji metanowej (35 °C) subst.org. bez dostępu tlenu. Substratem do produkcjib. mogą być różne materiały org. takie jak:gnojowica, obornik, odpady roślinne, ściekipoprodukcyjne (np. z mleczarni, browaru) itp.B. zawiera ok. 60% metanu, ok. 30% CO2,niewielkie domieszki N2...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /957

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biogazownia

  Zakład produkujący biogaz. B.umożliwia pozyskanie energii w postaci biogazu,produkcję nawozu org. z wykorzystaniemprzefermentowanej gnojowicy i in. odpadóworg. jak trociny, słoma itp. oraz zmniejszenie zagrożenia ekol. dla otaczającego środowiska.B. roln. składa się z instalacji zasilającej,komory...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /394

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biogeny

  Pierwiastki biogeniczne, pierwiastkipokarmowe – pierwiastki niezbędne do życiawchodzące w skład organizmów i uczestniczącew przebiegu procesów życiowych. Obecnośćb. w środowisku zapewnia wysoką produkcjębiol., a ich niedobór silnie ją hamuje.

  Ze względu na ich zawartość w organizmiedzielą się na...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bielenie skib

  Przesuszenie wierzchołków skibw okresie wczesnej wiosny na polu zaoranymjesienią. Wskazuje na możliwość wykonaniapierwszych prac wiosennych, np. włókowania.

  Wczesne rozpoczęcie prac polowych jest zewszech miar korzystne. Umożliwia bowiemzatrzymanie w glebie większej ilości wody zopadów zimowych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biocydy (gr. bios - życie + łac. -cida od caedere - zabijać)

  Związki syntetyczne (np. pestycydy,zaprawy nasienne, kwas pruski) lub pochodzenianaturalnego (np. Albarep – koncentratczosnkowy o właściwościach repelencyjnych ibakteriostatycznych, antybiotyki, fitoncydy,wyciągi z ziół) do zwalczania szkodliwychorganizmów w roln., leśn. i przechowalnictwie.

  Do b. należą...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bielenie warzyw

  Zabieg pielęgnacyjny wuprawie warzyw polegający na odcięciu dostępuświatła do rośliny lub jej określonej części,dzięki czemu zielone części roślin tracąchlorofil i nabierają białawego koloru, w wynikuczego następuje poprawa ich smakowitości,np. poprzez utratę goryczki u cykorii iendywii oraz...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bielice

  Typ gleb bielicoziemnych o budowieprofilu: O–Ees–Bh–Bfe–C. Charakterystycznącechą b. jest brak lub bardzo słabe wykształceniepoziomu akumulacyjnego próchnicy iwyraźna akumulacja ściółki. Ze względu nabardzo silne zakwaszenie, bardzo małą buforowośćoraz małą zawartość skł. pok. – b. sąprawie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /423

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bilans paszowy

  Porównawcze zestawieniezapotrzebowania zwierząt na paszę oraz możliwości pokrycia tego zapotrzebowania zapomocą pasz posiadanych i planowanych ze zbioru.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /165

  praca w formacie txt

Do góry