Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Rodzaje struktur organizacyjnych

  Typologia struktur organizacyjnych wyróżnia szereg kryteriów rodzajowych ze względuna ukształtowanie pojedynczych charakterystyk lub ich układów.Biorąc pod uwagę liczbę szczebli w strukturze, związaną z nią rozpiętość kierowaniai wielkość komórek organizacyjnych wyróżniamy dwa przeciwstawne sobie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /18.03.2013 Znaków /14 501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawy kształtowania struktur organizacyjnych

  Stwierdziliśmy, że konstruowanie struktury organizacyjnej sprowadza się do ustanowienia reguł: poziomego i pionowego podziału pracy, przepływu informacji oraz rozmieszczenia uprawnień decyzyjnych wewnątrz organizacji. Reguły te mają ułatwiać sprawną realizację zadań, kierować konflikty powstające w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /18.03.2013 Znaków /12 529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cybatość

  Wada pokroju kłody konia charakteryzującasię większą wys. w kłębie niż krzyżuoraz na ogół płytką i wąską klatką piersiową.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cykle biogeochemiczne

  Stałe krążenie pierwiastków między środowiskiem ożywionym (biocenozą) i nieożywionym (biotopem) orazw obrębie tych środowisk. Krążenie to jest wynikiem ścisłych związków świata organizmów żywych ze środowiskiem nieożywionym.Każda działalność człowieka naruszająca równowagę przyrodniczą...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cn

  W gleboznawstwie, akumulacja półtoratlenkówi węglanów w postaci konkrecji lubpieprzów, np. Bfecn, Ccacn.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cielętnik

  Budynek przeznaczony do wychowucieląt. Odpowiednio do zmieniających sięwymagań bytowych zwierząt i do ich wiekustosowane są odmienne urządzenia wewn.budynków oraz rozwiązania funkcjonalne,przestrzenne i materiałowo-konstrukcyjne. W okresie odpajania stosuje się zwykle pojedynczeklatki z podłogą...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /564

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cięcie

  Odcinanie zbytnio zagęszczonych pędówroślin uprawnych, zwł. drzew owocowych,dla ich wzmocnienia i lepszego owocowaniaalbo dla usunięcia pędów chorych lubuszkodzonych. Wyróżnia się następujące rodzaje c.:

  1) na krótkopędy (na owoc) – c. mającena celu usunięcie z drzewa wszystkichdługopędów z...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /1 494

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ciężkość gleby w uprawie

  Cecha fiz. glebycharakteryzująca wielkość oporów na jakienapotykają narzędzia i maszyny uprawowe.Cecha ta zależy gł. od uziarnienia gleby. Napodstawie tej cechy gleby dzieli się na: lekkie,średnie, ciężkie i minutowe.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chów zwierząt

  Zespół zabiegów (żywienie, pielęgnowanie, opieka zdrowotna i in.) zapewniających utrzymanie zwierząt gospodarskichw celu uzyskania od nich określonych produktów (mleka, mięsa, jaj, wełny itp.),pracy lub innych korzyści natury pozagospodarczej.

  Ch.z. w gospodarstwach ekol. odbywasię w budownictwie ekol. i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ciecz bordoska

  Fungicyd pochodzenia nieorg.,otrzymywany w wyniku reakcji siarczanumiedzi z wodorotlenkiem wapnia. Najczęściej przygotowuje się ją w drewnianej beczce, gasząc0,5 kg wapna palonego i rozcieńczając zwodą do 50 l.

  W oddzielnym niemetalowympojemniku rozpuszcza się 1 kg rozdrobnionegokrystalicznego siarczanu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /1 299

  praca w formacie txt

Do góry