Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Szkoła nauk behawioralnych

  Elton Mayo i teoretycy stosunków współdziałania wprowadzili koncepcję „człowieka społecznego”, motywowanego przez chęć wchodzenia w związki z innymi. Niektórzy behawioryści, jak Argyris, Maslow i McGregor, uważali, że dokładniej można wyjaśnić motywację człowieka przez koncepcję „człowieka...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /18.03.2013 Znaków /5 497

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DORADZTWO W ZARZĄDZANIU - Teoria stosunków współdziałania

  Mary Parker Follet, Oliver Sheldon i Chester J. Barnard kształtowali swoje poglądy w ramach szkoły klasycznej. Wprowadzili jednak wiele nowych elementów, zwłaszcza w sferze stosunków międzyludzkich i struktury organizacyjnej. Byli więc prekursorami tendencji, które zostały później rozwinięte przez...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /18.03.2013 Znaków /17 987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DORADZTWO W ZARZĄDZANIU - Klasyczna teoria organizacji

  Największy wpływ na naukę organizacji odegrali klasycy wywodzący się z amerykańskiej, francuskiej, angielskiej, polskiej i rosyjskiej myśli organizatorskiej.

  Fryderyk Winslow Taylor (1856-1915). Najwybitniejszym amerykańskim klasykiem nauki organizacji i pracy był Fryderyk Taylor. Na koniec XIX wieku...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /18.03.2013 Znaków /43 865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DORADZTWO W ZARZĄDZANIU - ZARYS HISTORYCZNY

  Rewolucja przemysłowa w drugiej połowie XIX wieku wykorzystująca nowe w owym czasie zdobycze techniki związane z tymi źródłami energii (węgiel kamienny, energia elektryczna) spowodowała powstanie dużych (wielotysięcznych załóg robotniczych), co przyniosło:

  -    znaczną złożoność procesu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /18.03.2013 Znaków /2 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój i cykl życia organizacji

  Rozwój organizacji jest przedmiotem wielu odrębnych badań światowych, które doprowadziłydo wyodrębnienia i opisania pewnych podstawowych prawidłowości cyklu życia organizacji.Jako główne wskaźniki rozwoju organizacji przyjmuje się najczęściej:- wzrost ilościowy, mierzony wielkością zatrudnienia;-...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /18.03.2013 Znaków /4 252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patologie organizacyjne

  Podejście nauk o organizacji i zarządzaniu do zjawisk patologicznych w organizacjachzmieniało się. W historii stosowano różne metody diagnozowania i usprawnianiafunkcjonowania organizacji.Klasycy zarządzania próbowali odkryć jeden, najlepszy sposób funkcjonowaniawszystkich organizacji przemysłowych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /18.03.2013 Znaków /14 290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System informacyjny w organizacji

  Z przedstawionej wcześniej analizy procesu decyzyjnego wynika, że trafnośćdecyzji określa jakość i zakres informacji wykorzystanej do jej przygotowania. Akcentuje torównież postulat preparacji decyzji, zgodnie z którym informacje wykorzystywane w procesiedecyzyjnym powinny być: istotne dla danego problemu...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /18.03.2013 Znaków /5 098

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces decyzyjny

  Stwierdzenie Druckera:Podejmowanie decyzji jest procesem, w trakcie którego decydent musi sam definiować, analizować,oceniać, podejmować ryzyko i prowadzić skuteczne działanie.Jest to schemat blokowy procesu informowania kierownictwa i podejmowania decyzjikierowniczych.

  W rozdziale, w którym omawiano...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /18.03.2013 Znaków /2 604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota i rodzaje decyzji

  Podejmowanie decyzji jest aktem świadomego wyboru jednego spośród co najmniejdwóch możliwych rozwiązań jakiegoś problemu.Stanowisko kierownicze tym różni się od wykonawczego, że daje kierownikowiuprawnienia do decydowania nie tylko o własnym działaniu, ale przede wszystkim o działaniu podwładnych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /18.03.2013 Znaków /15 708

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Projektowanie i usprawnianie struktury organizacyjnej

  Struktura organizacyjna winna spajać cele i zadania organizacji wynikające z jej strategii, oraz technologię procesów wykonawczych, z ludźmi i sposobami ich motywowania w procesach pracy.W literaturze przyjęty jest pogląd, że efektywna struktura organizacyjna powinna:- stanowić ramy działań...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /18.03.2013 Znaków /17 736

  praca w formacie txt

Do góry