Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Dojarnia, hala udojowa

  Pomieszczenie przeznaczone wyłącznie do doju, wyposażone wstacjonarne urządzenia udojowe o wysokimstopniu mechanizacji i automatyzacji czynnościzwiązanych z dojem. W ustalonych porachdnia poszczególne grupy krów przepędza siędo poczekalni przedudojowej, z której zwierzętaw grupach bądź indywidualnie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /2 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dopuszczalne dzienne pobranie (ADI)

  Maksymalna dawka subst. chem., która może byćcodziennie pobierana wraz z pożywieniem iwodą pitną w ciągu całego życia człowiekabez dostrzegalnego ryzyka zdrowotnego.

  Wartości ADI podawane są w mg/kg masyciała człowieka i obejmują ogólną ilość subst.,która może wniknąć do organizmu z...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /1 419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dojrzałość

  Stan osiągnięcia pełni rozwoju organizmu.

  1. W produkcji roślinnej wyróżniasię następujące rodzaje d.:

  1) fizjologiczna –stan rozwojowy rośliny, kiedy ustają jej funkcjeżyciowe; przejawia się to zamieraniem liścioraz ograniczeniem produkcyjności rośliny;

  2) mleczna (zielona) – stan dojrzałości...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /2 673

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Doświadczalnictwo rolnicze

  Całokształt prac naukowo-badawczych prowadzonych w różnorodnych,specjalistycznych zakładach doświadczalnychlub gospodarstwach produkcyjnych.Celem d.r. jest podnoszenie efektywnościrolnictwa, np. poprzez zwiększenie plonów,podnoszenie ich jakości, zwiększeniewydajności pracy oraz obniżenie kosztów...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dojrzewanie pożniwne

  Okres spoczynku, jakiprzechodzą nasiona po osiągnięciu dojrzałościpełnej i oddzieleniu się od rośliny macierzystej,tzn. po zbiorze. W czasie tego okresunagromadzone inhibitory ulegają rozłożeniu, atym samym nasiona uzyskują dojrzałość fizjol.,charakteryzującą się pełną gotowością do kiełkowania.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobra praktyka rolnicza

  System organizacjii technologii produkcji zapewniający utrzymanierównowagi agroekosystemów i uzyskiwanieokreślonych dochodów rolniczych. D.p.r.oznacza zasady gospodarowania dostosowanedo specyfiki kraju i regionu, które powinnyumożliwić produkcję ziemiopłodów o dobrejjakości, przy równoczesnym utrzymaniu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Doświadczenie

  Metoda badania naukowegopolegająca na przeprowadzeniu jakiegoś zjawiskaprzyr. w ściśle określonych warunkach,pozwalających śledzić przebieg tego zjawiskai odtworzyć je za każdym razem przy powtórzeniuzespołu warunków. Naturalny bieg zjawiskazostaje zmieniony w d., a interesującybadacza proces świadomie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /3 617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dokłosie

  Górne, ostatnie międzywęźle źdźbłazbóż. Jest ono najdłuższe i najcieńsze. Podobniejak liść flagowy d. odgrywa ważną rolę wprocesie fotosyntezy. W zależności od rodzajuzboża dostarcza ziarniakowi od 0,4 (jęczmień) do 21,6% (żyto) wytwarzanych asymilatów.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobrostan zwierząt

  Stan zdrowia fiz. i psych.osiągany w warunkach pełnej harmonii ustrojuw jego środowisku.

  Cechy niskiego poziomud.z.:

  1) obniżony poziom zdolności adaptacyjnych względem sytuacji stresowych;

  2) obniżenie zdolności wzrostu i rozrodu;

  3) uszkodzenia ciała;

  4) choroby;

  5) immunosupresja;

  6)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /1 489

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dół głodowy, dół słabiznowy

  Wgłębienie poobu stronach brzucha, w kącie między lędźwiami i guzem biodrowym, stanowiące górną cześć słabizny. Głęb. d.g. zależy od stanu utrzymania zwierzęcia i od stopnia nakarmienia.U bydła przy wzdęciu w lewy d.g. wbija się trójgraniec.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /273

  praca w formacie txt

Do góry