Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  HPLC

  HPLC (ang. high pressure/performance liquid chromatography) - wysokociśnieniowa/ wysoko-sprawna chromatografia cieczowa. Jest to chromatografia adsorpęyjno-podziałowa umożliwiająca bardzo precyzyjny rozdział i identyfikację związków chemicznych. W technice tej fazę stacjonarnej stanowi gęsto upakowana...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fenotyp

  Fenotyp - cechy morfologiczne i fizjologiczne charakteryzujące komórkę bakteryjną w danej chwili, które kształtowane są przez warunki środowiskowe. W odmiennych warunkach środowiskowych komórki mające identyczny genotyp mogą się różnić ekspresją (ujawnieniem) określonych cech fenotypowych. Rodzaj...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Genotyp

  Genotyp - całkowita informacja genetyczna zawarta w genach danej komórki: zapis wszystkich potencjalnych możliwości komórki. Geny komórki bakteryjnej zlokalizowane są w chromosomie i plazmidach.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynnik CAMP

  Czynnik CAMP - czynnik lityczny bakterii nazwany tak od nazwiska odkrywców' Christie, Atkins i Munch-Peterson. Jest to białko enzymatyczne, które działa jako współcytolizyna na częściowo zhemolizowane przez p-hemolizynę gronkowcową krwinki baranie, pow odując efekt synergistycznej hemolizy. Jest obecny u...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Adhezyny bakteryjne

  Adhezyny bakteryjne - występujące na powierzchni komórek bakterii struktury - fimbrie, elementy ściany lub glikokaliks. substancje błonowe lub ligandy - najczęściej peptydy lub białka, ale także polisacharydy. Umożliwiają silne przyleganie bakterii do komórek gospodarza. Adhezja może być specyficzna...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynnik etiologiczny zakażenia (infekcji)

  Czynnik etiologiczny zakażenia (infekcji) - czynnik, który stanowią drobnoustroje - bakterie, wirusy, grzyby i pierwotniaki wywołujące zakażenie o określonych objawach i przebiegu. Zazwyczaj przyczyną zakażenia jest pojedynczy czynnik. W materiale klinicznym pobranym do badania mikrobiologicznego jest on...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Auksotrofy

  Auksotrofy - bakterie mnożące się jedynie na pożywkach zawierających przynajmniej dwa organiczne związki węgla, np. glukozę i określony aminokwas, a często także witaminy czy zasady purynowe. Mają małe możliwości biosyntetyczne, często wymagają podłoży wzbogaconych lub specjalnych.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EIA

  EIA (ang. enzyme immunoassay) - odczyny immunoenzymatyczne stosowane w diagnostyce. W odczynach tych znacznikiem jednego ze składników7 reakcji - antygenu lub przeciwciała jest enzym. W wyniku reakcji katalizowanej przez ten enzym powstaje barwny produkt. Natężenie barwy (mierzone spektrofotometrycznie) jest...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bakterie bezwzględnie chorobotwórcze

  Bakterie bezwzględnie chorobotwórcze - bakterie wyposażone w zespół czynników związanych z komórką oraz wydzielanych poza nią, które powodują stałą lub przejściową destrukcję struktur komórkowych ważnych dla praw idłowego funkcjonowania makroorganiz-mu. Wywołują zawsze chorobę, jeśli tylko...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /409

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekosystem

  Ekosystem - układ ekologiczny, który stanowi siedlisko drobnoustrojów, na przykład błony śluzowe, umiejscowione w obrębie organizmu człowieka wraz z drobnoustrojami tam występującymi (biocenoza). Każdy taki ekosystem stanowi odrębną, charakterystyczną, fuńk^ cjonalną całość, w której istnieje...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /436

  praca w formacie txt

Do góry