Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Fertygacja (ang. fertigation = fertilization - nawożenie + irrigation - nawadnianie)

  W ogrodnictwie, nawadnianie kroplowe z równoczesnymnawożeniem. Celem f. jest podawanieza pomocą specjalnych dozowników pożywkinawozowej bezpośrednio do aktywnej strefy systemu korzeniowego.

  Podstawową zaletą tej techniki nawożenia jest dokładność irównomierność podawania pożywki. Nawozydostarczane są...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /973

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fenometria

  Dział fenologii obejmujący wszystkie zjawiska żywych roślin, które możnazmierzyć. Za pomocą systematycznychpomiarów przyrostu pow. liści, obj. owoców,dł. źdźbeł, kłosów i in. organów śledzi sięwpływ przebiegu pogody na tempo rozwoju i wzrostu plonów roślin.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Farinotom

  Przyrząd służący do przecinaniaziaren w celu określenia ich mączystości iszklistości. Przecina się jednocześnie 50 ziareni podaje w odsetkach liczbę ziaren mączystych,półszklistych i szklistych. Przekrój ziarenmączystych jest kredowobiały, matowy; ziarnate mają większą zawartość skrobi.

  Ziarna...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fenotyp

  Zespół cech zewn. organizmu stanowiącychwynik współdziałania genotypu iśrodowiska. Zob. też genotyp.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Farmeryzacja

  Koncepcja przekształcania rolnictwa na wzór zachodniego, tj. intensywnego,nastawionego przede wszystkim na produkcję towarową na dużą skalę. Takie rolnictwo jest wysokonakładowe, w dużym stopniu zmechanizowane,wyspecjalizowane, stosujące intensywniechem. środki nawożenia i ochronyroślin. F. obejmuje...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /1 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Etologia

  Nauka o zachowaniu się zwierząt, uktórych po udomowieniu zaszły istotne zmiany.Zmiany te pogłębiają się wraz z postępemtechniki i organizacji pracy w rolnictwie i hodowli,dlatego ocena cech psychicznych zwierząt gospodarskich nabiera istotnego znaczenia. E. zajmuje się badaniem sposobów chronieniasię lub...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Epizootia

  Pojawianie się zachorowań na danąchorobę wśród zwierząt na określonym tereniei w określonym czasie, w liczbie wyraźniewiększej niż w poprzednich latach. O powstawaniu,nasileniu i okresie trwania e. decydująrozmaite czynniki, m.in.: zagęszczenie populacjiżywiciela, układ warunków klim., zwł.temp. i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eutrofizacja, przeżyźnienie

  Proces nadmiernego gromadzenia się subst. pokarmowych wzbiornikach wodnych wskutek nadmiernejprodukcji materii organicznej. E., powodowanarozwojem przemysłu (produkcją detergentów zawierających fosfor), nadmierną chemizacjąrolnictwa (przenawożenie nawozamiazotowymi i fosforowymi) oraz przemysłowymchowem...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /1 055

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Epizootiologia

  Nauka zajmująca się badaniem czynników i warunków związanych z występowaniem,szerzeniem się i zanikaniem procesów zakaźnych oraz zapobieganiem i zwalczaniem chorób zakaźnych wśród zwierząt.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ewapotranspiracja

  Parowanie wody z gleby poprzez rośliny, łącznie z bezpośrednim parowaniemz gleby. Parowanie to jest ściśle związanezarówno z czynnikami meteor. i glebowymi,jak i z ilością wody glebowej znajdującejsię w zasięgu korzeni i dostępnej dla roślin.Wielkość e. zależy od: wilg. gleby, położeniawody...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /1 299

  praca w formacie txt

Do góry