Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Ferma przemysłowa

  Jednostka produkcyjna umożliwiająca wytwarzanie mleka, żywcaoraz jaj, w oparciu o metody chowu przemysłowego.Do podstawowych elementów przemysłowych technologii produkcji zwierzęcej zalicza się:

  1) równomierne rozłożenie produkcjiw czasie;

  2) ściśle oznaczony wymaganiami rynku standard produkcji...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /1 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fauna glebowa

  Ogół gatunków zwierząt wśrodowisku glebowym. Zależnie od wielkości pojedynczych osobników f.g. dzieli się na:

  1) mikrofaunę – organizmy poniżej 0,2 mm, np.pierwotniaki, nicienie;

  2) mezofaunę – organizmyo rozmiarach 0,2–4 mm, np. skoczogonki;

  3) makrofaunę – w skład jej wchodzą osobnikio wielkości...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /739

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fermentacja

  Rozkład subst. org. przez mikroorganizmyz wydzieleniem energii. Celem f.jest uszlachetnienie substratu (np. tytoniu,herbaty, siana) lub otrzymanie pewnychzwiązków chem. (alkoholu etylowego, kwasuoctowego, kwasu mlekowego, kwasu cytrynowego,penicyliny).

  Najczęściej stosowana jest f. alkoholowa, zachodząca pod...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fazy rozwojowe, agrofenofazy, fenofazy

  Krótkie okresy pojawiania się w życiu roślincharakterystycznych i niepowtarzalnych cechmorf. F.r. określa się na podstawie odpowiedniegostanu morf. rośliny trwającego przez pewien czas, nieco różny w różnychlatach.

  Za początek f.r. przyjmuje się wystąpieniecharakterystycznych zjawisk u 10% roślin w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /1 543

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fermentacja obornika

  Procesy zachodzące wczasie przechowywania obornika, prowadzącedo rozkładu węglowodanów i białek oraz zawężeniastosunku C:N. Wyróżnia się f.o.:

  1) na gorąco, czyli procesy zachodzące podczas przechowywania obornika układanego w pryzmypoczątkowo luźno, a następnie ugniatanego,który na skutek dostępu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /1 445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fe

  W gleboznawstwie, iluwialna akumulacja żelaza; stosuje się do poziomu gł. B w glebach bielicowych i bielicach, np. Bfe.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fantom

  Imitacja samicy ze sztuczną pochwą do pobierania nasienia od samca. Pobranenasienie przeznaczone jest do sztucznego unasienniania.Zob. też prowokator.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Feromony

  Wydzielane przez zwierzęta dośrodowiska związki chem., na które reagują osobniki tego samego gatunku odpowiednim zachowaniem się lub rozwojem. Wyróżnia się f.:

  1) płciowe, najczęściej wydzielane przezsamice, (np. u korników, mola ubraniowego,trzmiela), wabiące samce do kopulacji;

  2) alarmu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /1 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fenologia

  Nauka badająca zależności międzysezonowymi zmianami pogody i warunkówklim. a terminami okresowych zjawisk w życiuorganizmów, np. pory zakwitania roślin,opadania liści. W obrębie f. można wyróżnić:

  1) fitofenologię, zajmującą się obserwacjamiokresowych zjawisk występujących podczasrozwoju...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAO (ang. Food and Agriculture Organization)

  Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwabędąca agendą ONZ, z siedzibą w Rzymie.Zadaniem FAO jest popieranie rozwoju gospodarki rolnej i podnoszenie poziomu wyżywienia ludności na całym świecie, gł. w krajach rozwijających się.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /236

  praca w formacie txt

Do góry