Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Gleba zlewna

  G. skłonna do zlegania się lub ulegająca powierzchniowemu zaskorupianiu się. G.z. zawierają mało próchnicy, mają złą strukturę i są podatne na działanie erozji.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gigantyzm

  Wytwarzanie przez rośliny lub zwierzęta organów o znacznie zwiększonych rozmiarach lub dużej biomasy. Zjawisko to może być wynikiem heterozji lub poliploidyzacji.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleba

  Biol. czynna powierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej, powstała ze skały macierzystejpod wpływem czynników glebotwórczych(gł. organizmów żywych, klimatu i wody)i podlegająca stałym przemianom.

  G. składasię z trzech faz:

  1) stałej – obejmującejcząstki miner., org. i org.-miner. o różnymstopniu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /2 462

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gęstościomierz zbożowy, waga hektolitrowa, waga holenderska

  Waga służąca do ważenia 0,25 l nasion. Na tej podstawie można obliczyćmasę hl, która informuje o dorodnościnasion oraz może służyć do obliczania pow.magazynowej, pojemności skrzyni nasiennejsiewnika itp. Zob. też gęstość usypna ziarna.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleba ciepła

  G. łatwo nagrzewająca się iszybko wysychająca, a więc przepuszczalna,przewiewna i niezbyt wilgotna; są to g. suche,porowate, o małej pojemności cieplnej.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gatunek gleby

  Najniższa jednostka podziału gleb określana na podstawie uziarnienia utworu glebowego całego profilu, np. glina lekka,piasek gliniasty lekki, pył ilasty.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fuzarioza kłosów

  Grzybowa choroba zbóżporażająca kłosy, powodowana przez wielegrzybów z rodzaju Fusarium i Microdochiumnivale (dawniej Fusarium nivale). Zwalczanie f.k. polega na profilaktycznym stosowaniufungicydów przed spodziewanymi opadamideszczu lub bezpośrednio po infekcji.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Generyk

  W ochronie roślin, subst. aktywna, naktórą skończyła się ochrona patentowa i produkowany jest przez wiele koncernów chem.Przykładem g. jest glifosat, z którego firma Monsanto produkuje oryginalny herbicyd Roundup.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  G

  W gleboznawstwie, cechy glejowe lub poglejowe,odzwierciedlające okresową nadmierną wilg., spowodowaną wodami opadowymiokresowo stagnującymi nad poziomamilub warstwami trudno przepuszczalnymi lub wich obrębie, np. Eg, Bg, Cg.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Genetyka

  Nauka o zmienności i dziedziczności u organizmów żywych, stanowiąca bazęhodowli roślin i zwierząt.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /112

  praca w formacie txt

Do góry