Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Rodzaje kontroli w organizacji

  Większość metod kontroli zaliczyć można do jednej z czterech podstawowych grup:

  1)    kontroli wstępnej,

  2)    kontroli sterującej,

  3)    kontroli akceptującej lub odrzucającej,

  4)    kontroli końcowej.

  Kontrola wstępna ma stwierdzić przed podjęciem działania, czy zaplanowano wszystkie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /3 336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie przez jakość

  Powszechnie uważa się, iż jeżeli 99% towarów czy usług posiada odpowiednią jakość, to wydaje się, że został osiągnięty poziom przekraczający wszelakie oczekiwania. Tymczasem, jak wyliczono w USA, zapewnienie dobrej jakości w 99% oznacza m.in. 20 tys. zagubionych przesyłek pocztowych na godzinę...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /8 177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Projektowanie procesu kontroli

  Proces projektowania systemu kontroli można przedstawić w postaci pięciu etapów (rys.):

  1)    zdefiniowanie pożądanych wyników,

  2)    ustalenie wskaźników przyszłych wyników,

  3)    ustalenie norm dla wskaźników przyszłych wyników,

  4)    ustalenie sieci informacyjnej i sprzężeń zwrotnych,

  5)...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /6 122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Certyfikaty jakości

  Jakość wyrobów lub usług stała się kluczem otwierającym rynek. Coraz częściej wymaga się wiarygodnego potwierdzenia, czyli świadectwa, iż produkując jakieś urządzenie fabryka jest w stanie systematycznie spełniać ustalone wymagania. Potwierdzeniem tym jest certyfikat ISO 9000, bez którego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /8 704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustanawianie systemu kontroli

  Przy ustanawianiu systemu kontroli należy uwzględnić sześć istotnych czynników:

  1)    rodzaj pomiarów,

  2)    liczbę pomiarów,

  3)    uprawnienia do ustanawiania mierników i norm,

  4)    elastyczność norm,

  5)    częstotliwość pomiarów,

  6)    kierunek sprzężeń zwrotnych.

  Rodzaj...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /6 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie jakością TQM

  Zarządzanie jakością totalną TQM (ang. Total Quality Management) jest koncepcją zarządzania przedsiębiorstwem, które przez planowanie strategiczne kierownictwa, a następnie włączenie wszystkich zatrudnionych (działów, poddostawców, personelu) do tej strategii pozwala spełniać oczekiwania klienta, a...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /6 778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kluczowe obszary efektywności w organizacji

  Kierownicy wyższych szczebli najpierw powinni określić główne obszary efektywności, a następnie ustanowić skuteczne systemy kontroli. Kluczowymi obszarami efektywności albo wyników są te elementy jednostki lub organizacji, które muszą skutecznie funkcjonować, aby cała jednostka czy organizacja...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /1 959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cechy skutecznych systemów kontroli

  Wiarygodne i skuteczne systemy kontroli mają pewne wspólne cechy. Znaczenie tych cech waha się w zależności od konkretnych okoliczności, jednakże w większości przypadków efektywność systemów kontroli zwiększa się wówczas, gdy występują w nich:

  -    ścisłość,

  -    aktualność,

  -...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /5 435

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ psychiki na jakość pracy

  Przeprowadzenie analizy profilu osobowego przy użyciu metody Thomasa jest możliwe do wykorzystania jej przy wszelakiego rodzaju ocenach zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie. Jest to metoda pozwalająca dobrać odpowiednią osobę do danego stanowiska albo też zmodyfikować stanowisko pracy tak, aby...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /3 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kształcenie pracowników

  Kształcenie i rozwój personelu sprzyja:

  -    poszerzeniu horyzontów pracownika, rozwijaniu jego cech osobowości, takich jak innowacyjność i przedsiębiorczość;

  -    zaspokojeniu potrzeby samorealizacji pracownika (forma wynagrodzenia).

  Kształcenie i rozwój personelu, jako procesy, są coraz bardziej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /9 335

  praca w formacie txt

Do góry