Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Gleby litogeniczne

  Dział obejmujący g. o budowiei właściwościach uzależnionych gł. odwłaściwości skał macierzystych. Do tego działu należą również gleby położone na skłonachi wyniosłościach, gdzie – poprzez ciągłąerozję powierzchniową – następuje zmniejszaniemiąższości gleby, a skała macierzystaznajduje...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby glejo - bielicoziemne

  Rząd g. semihydrogenicznych,których cechy morf. i właściwościchem. są w górnej części profilu rezultatemprocesu bielicowania, a części dolnej – silnego oglejenia gruntowego.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby marginalne

  Gleby pozostające ob. wużytkowaniu roln. lub w ewidencji użytkówrolnych, które ze względu na niekorzystneuwarunkowania przyr. i antropogeniczne mająniską produkcyjność lub ograniczenia w zakresieprodukcji dobrej żywności i mogą lubpowinny być przekwalifikowane w inną formęużytkowania – przekazane pod...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /1 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby gruntowo - glejowe

  Typ g. zabagnionychminer. lub org.-miner. o wys. poziomie wodygruntowej, w których procesy glejowe przeważająnad innymi procesami, a oglejenieoddolne sięga do 30 cm poniżej pow. Zasadnicza budowa profilu: A–G.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby mułowe

  Typ g. bagiennych występującychw obszarach zalewanych okresowo lubstale o intensywnych procesach biol. i wysokiejtroficzności. G.m. są siedliskiem słabychużytków zielonych lub nawet nieużytków;mogą być g. leśnymi.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby gytiowe

  Podtyp g. mułowych, którepowstały z osadów podwodnych o zasadniczejbudowie profilu POgy–Ogy.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeszkolenie użytkownika systemu komputerowego

  Wprowadzenie w zakładzie systemu komputerowego wiąże się zwykle ze zlikwidowaniem pewnych działów lub ich poważną modernizacją. Często wymaga powoływania nowych działów, a na pewno wprowadzenia nowej organizacji pracy. W określonym terminie po ukończeniu systemu musi nastąpić przeszkolenie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Nortug Dodano /20.03.2013 Znaków /4 570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza istniejącego systemu przedsiębiorstwa

  Analiza istniejącego systemu zapisu procedur, ich obiegu i przetwarzania informacji w przedsiębiorstwie polega na obiektywnym badaniu faktów i sytuacji, które są istotne dla procesu. Dlatego analityk powinien dotrzeć do podstaw procesu i możliwie najdokładniej zapoznać się z istotą problemu.

  Droga do...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Nortug Dodano /20.03.2013 Znaków /18 361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przygotowanie danych do systemu przetwarzania informacji

  Przygotowanie danych do systemu przetwarzania informacji polega na:

  -    pobraniu danych z dokumentacji po dokonaniu ich analizy i selekcji,

  -    podaniu ich w odpowiednio przygotowanej formie,

  -    przygotowaniu odpowiednich formularzy do wprowadzania danych.

  Dokumenty „wejściowe” powinny posiadać...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Nortug Dodano /20.03.2013 Znaków /4 960

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola zaprojektowanego systemu przedsiębiorstwa

  Przez kontrolę systemu rozumie się szereg zadań sprawdzających prawidłowe działanie systemu.

  W ramach kontroli pracy zaprojektowanego systemu należy przedsięwziąć szereg działań, aby spełniał on podstawowe warunki:

  -    określenie i ustalenie celów projektowanego systemu,

  -    sprawdzenie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Nortug Dodano /20.03.2013 Znaków /10 514

  praca w formacie txt

Do góry