Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Gleby sołonczakowate

  Typ g. słonych, które wstrefie korzeniowej (do głęb. 100 cm) zawierająznaczne ilości (0,5–1,5%) soli łatwo rozpuszczalnych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gluten

  Subst. białkowa występująca w bielmieziarna zbóż, gł. pszenicy, która w toku przemiałułączy się z ziarnami skrobi, a podczaspęcznienia pod wpływem wody tworzy siećzatrzymującą CO2. Powstaje w procesie fermentacjiciasta, warunkując jego luźną strukturęi lekką strawność. Zawiera...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby torfowe

  Typ g. powstałych w ekosystemachbagiennych wytwarzających i akumulującychtorf. Głęb. g.t. wyznaczają żywe korzenie roślin torfotwórczych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Głębosz

  Narzędzie lub maszyna do uprawyspecjalnej do głęboszowania do głęb. większejniż 40 cm, którego zespołem roboczym sązęby zakończone dłutami. U g. aktywnegodłuta w czasie pracy wykonują ruch postępowyi oscylujący, a biernego – tylko ruch postępowy.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby torfowo - mułowe

  Podtyp g. mułowychzalewowych z utrudnionym odpływem wódpowierzchniowych o budowie profilu POtm–Otm–D. G.t.-m. są gł. siedliskiem użytków zielonych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Głęboszowanie

  Zabieg agromelioracyjny uprawowy, wykonywany głęboszami (bardzociężkimi kultywatorami) o zasięgu 40–80 cmraz na kilka lat na glebach ciężkich w celuspulchnienia głębszych warstw. Rzadziej stosowanyna glebach średnich i lekkich o nadmierniezagęszczonej warstwie podornej.Nadmierne ugniecenie warstw gleby...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /2 336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby urbanoziemne, urbanoziemy

  Rząd g.antropogenicznych przeobrażonych w wynikuoddziaływania zabudowy przemysłowej i komunalnej.Przemiany g.u. związane są z przekształceniamichem., takimi jak: zasolenie,zakwaszenie, alkalizacja czy nagromadzenie metali ciężkich.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Głowica

  Choroba zakaźna, ale niezaraźliwa bydła na tle wirusowym, objawiająca się martwicowo-ubytkowym zapaleniem błon śluzowychw obrębie głowy. Charakter i przebieg choroby jest bardzo ciężki i najczęściej kończysię skierowaniem na ubój lub zejściem śmiertelnym.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby zabagnione

  Rząd g. semihydrogenicznych wytworzonych w warunkach dużej wilg.,spowodowanej bądź wysokim poziomem wodygruntowej, bądź działaniem wód powierzchniowych,pochodzących z zalewu lubopadów. W obu tych przypadkach duża wilg.wpływa na powstawanie w glebie trwałych lub okresowych warunków beztlenowych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gnicie

  Rozkład subst. org. w warunkach beztlenowych.Proces ten przebiega przy udzialeanaerobowych drobnoustrojów z wydzielaniem charakterystycznych produktów gazowych – takich jak siarkowodór, metan i in.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /225

  praca w formacie txt

Do góry