Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  GPS (niem. Ganz Pflanzen Silage)

  Kiszonka z całych roślin mieszanki owsa i jęczmienia zniewielkim udziałem grochu, peluszki lubłubinu, zbieranych w dojrzałości mlecznejziarna. Zielonka z GPS zakisza się łatwo. Dodatekinokulantów poprawia walory smakowekiszonki. Zob. też CCM.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gnojownia

  Budowla przeznaczona do okresowegomagazynowania obornika. Ma utwardzone dno lub płytę betonową o lekkim spadkuw kierunku usytuowania zbiornika na wodę gnojową. Uniemożliwia to przenikanie wody gnojowej do wód gruntowych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gnojówka

  Przefermentowany mocz, gromadzonyw zbiornikach. Zawiera przeciętnie 1–3% suchej masy, 0,3–0,6% N, 0,68–0,83% Ki poniżej 0,04% P. W g. przefermentowanejorg. związki azotu przekształcają się w formymineralne. G. stosowana jest jako org. nawózazotowo-potasowy.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gołożer

  Całkowite ogołocenie roślin z liściprzez szkodniki. G. można obserwować np. wprzypadku masowego wystąpienia stonkiziemniaczanej, co prowadzi do spadku plonu bulw nawet o 80%.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Goniometr

  W zootechnice, przyrząd do pomiarówkątów między dwiema częściami ciała(kończyn) lub nachylenia kończyny w stosunkudo poziomu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /147

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarstwo ekologiczne

  G. rolne oparte nazasadach rolnictwa ekol. G.e. są coroczniekontrolowane przez niezależne organizacje:AGRO BIO TEST, BIOEKSPERT i PolskieTowarzystwo Rolnictwa Ekologicznego. Kontrola obejmuje następujące warunki:

  1) położenie gospodarstwa;

  2) plan produkcji i analizapłodozmianu;

  3) system nawożenia;

  4)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Glejobielice

  Typ gleb glejo-bielicoziemnych,które powstały z różnych, przepuszczalnych iubogich w składniki zasadowe utworów macierzystych,w miejscach o niegłębokim zaleganiu oligotroficznych wód gruntowych. Budowaprofilu: Ol–Of–Oh–Ees–Bh–Bfegg–G.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby słone

  Dział g., które do głęb. 1 m mająwarstwy zawierające nadmiar soli bardziejrozpuszczalnych w zimnej wodzie niż gips.Zasolenie ogranicza wzrost roślin, a nadmiarsodu wymiennego psuje strukturę tych g. G.s.występują w warunkach ich stałego zasalania przez wody słone, np. na wybrzeżu Bałtyku.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gnojowica

  Mieszanina kału, moczu i wodypochodząca z obór bezściółkowych, gromadzonaw zbiornikach. Ze względu na stopieńrozcieńczenia wyróżnia się g. gęstą, zawierającąpowyżej 8% suchej masy i g. rzadką, zawierającąponiżej 8% suchej masy. G. możezastępować obornik.

  Wylewana w sposób...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Glinowanie

  Zabieg agromelioracyjny polegającyna wzbogacaniu warstwy ornej glebpiaszczystych we frakcje spławialne przeznawożenie gliną, w celu zwiększenia kompleksusorpcyjnego, zwięzłości i pojemnościwodnej gleby, poprawy trwałości struktury itp.Wtórne minerały ilaste zawarte w glinach iiłach tworzą z subst...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /588

  praca w formacie txt

Do góry