Studia /78 798 prac/

 • Ocena brak

  Real-time PCR

  Real-time PCR - odmiana łańcuchowej reakcji polimerazy, w której możliwe jest określenie w czasie rzeczywistym początkowej ilości DNA amplifikowanego w jej przebiegu. W metodzie tej wykorzystuje się sondy znakowane barwnikami fluorescencyjnymi, które hybrydyzują z sekwencjami wewnętrznymi powielanego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wysypka

  Wysypka (osutka) - mnogie wykw ity na skórze w postaci plamek, grudek, pęcherzyków o różnych kształtach i wielkości powstające w przebiegu licznych chorób zakaźnych i alergicznych, a także w wyniku zatrucia substancjami chemicznymi, na przykład lekami.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Startery

  Startery (ang. primers) - krótkie polinukleotydy otrzymywane najczęściej syntetycznie, które przyłączają się do komplementarnej sekwencji pojedynczej (^denaturowanej) nici DNA. Zaznaczają w ten sposób miejsce, od którego zacznie się synteza drugiej nici DNA.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Próby lateksowe

  Próby lateksowe - próby pozwalające wykrywać bezpośrednio w materiałach klinicznych antygeny rozpuszczalne bakterii lub przeciwciała dla nich w surowicy. W takich próbach cząstki lateksu są nośnikiem dla znanych antygenów bądź przeciwciał. Umożliwiają bezpośrednią obserwację wyniku reakcji...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oportunistyczne zakażenie szpitalne

  Oportunistyczne zakażenie szpitalne - zakażenie, które może nastąpić u pacjenta podczas wykonywania zabiegów diagnostycznych, leczniczych lub pielęgnacyjnych w szpitalu. Przyczyną są najczęściej wielooporne drobnoustroje pochodzące ze środowiska szpitalnego, które jest ich rezerwuarem. Przyczyną...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komensale

  Komensale - drobnoustroje stanowiące element biocenozy, na przykład mikroflory fizjologicznej człowieka. Pozostają w nieantagonistycznym stosunku z innymi drobnoustrojami i z organizmem gospodarza. Z wzajemnych relacji czerpią jednostronne korzyści.

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PCR

  PCR (ang. polymcrase chain rcaction) - reakcja łańcuchowa polimerazy, metoda powielania (amplifikacji) in vitro wybranego fragmentu DNA z wykorzystaniem dwóch starterów i termo-stabilnej polimerazy DNA. Przebiega w trzech etapach: termicznej denaturacji, której zadaniem jest rozdzielenie podwójnej nici DNA...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /913

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LCR

  LCR (ang. ligase chain reaction) - ligazowa reakcja łańcuchowa - metoda powielania (amplifikacji) in ritro wybranego fragmentu DNA z wykorzystaniem dwóch par starterów i termostabilnej ligazy DNA. Jeżeli startery' odnajdą w badanym DNA sekwencje w pełni komplementarne. to łączą się z nimi. przy czy m...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Posocznica

  Posocznica (łac. septicaemia, sepsis) - ogólnoustrojowa reakcja zapalna organizmu gospodarza na lipopolisacharydy bakterii gramujemnych lub peptydoglikan i kwasy lipotejchojowe bakterii gramdodatnich. Występuje w trakcie aktywnego procesu zakaźnego. Posocznica może prowadzić do wstrząsu septycznego...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liszajec zakaźny

  Liszajec zakaźny (łac. impetigo contagiosa) - powierzchowne, pęcherzowo-ropne wykwity na skórze, zasychające w miodow-ożółte strupy. Czynnikiem etiologicznym są najczęściej gron-kowiec złocisty lub paciorkowiec ropotwórczy, przeważnie w infekcjach mieszanych spowodowanych przez te dwa...

  Ocena / Przedmiot / Medycyna

  Autor /piegus Dodano /07.05.2014 Znaków /336

  praca w formacie txt

Do góry